POLSKA

Katalogi
Poradniki
Dokumentacje
Certyfikaty
Oprogramowanie
Ogólne Warunki Dostaw
Gospodarka odpadami

 Strona główna Do pobrania Ogólne Warunki Dostaw 

<< POWRÓT

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW

Eaton sprzedaje swoje towary i usługi w oparciu o Ogólne Warunki Dostaw, które można znaleźć na www.eaton.eu/termsconditions .

Znajdziecie tam Państwo OWD przetłumaczone na wiele języków, w tym również polski.Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł