POLSKA

 
Wszystkie grupy
 
Wybrana grupa
 
Produkty SN
 
Rozdzielnica SN - XIRIA-E
Rozdzielnica SN - XIRIA
Rozdzielnica SN - INNOVAC SVS
Rozdzielnica SN - INNOVAC MMS
Rozdzielnica SN - Power Xpert® FMX
Rozdzielnica SN - Power Xpert® UX
Wyłączniki próżniowe W-VACi
Komory próżniowe

 Strona główna Oferta Produkty SN Rozdzielnica SN - XIRIA-E 

<< POWRÓT

Rozdzielnica XIRIA-E

XIRIA-E jest rozdzielnicą modułową w izolacji stało-powietrznej wyposażoną w łączniki próżniowe. Wykorzystano w niej rozwiązania, które bardzo dobrze sprawdziły się w kompaktowych rozdzielnicach XIRIA. Przedział główny zawierający mechanizmy robocze, szyny zbiorcze oraz aparaturę łączeniową, jest przedziałem szczelnie zamkniętym wypełnionym suchym powietrzem. Budowa modułowa umożliwia dowolną konfigurację oraz rozbudowę rozdzielnicy poprzez połączenie dostawianego pola do szyn zbiorczych. Do dyspozycji mamy także przejściowe pole pomiarowe z przekładnikami prądowymi i napięciowymi. Za pośrednictwem tego pola istnieje możliwość połączenia XIRII-E z XIRIĄ w wykonaniu kompaktowym. Każde pole rozłącznikowe i wyłącznikowe wyposażyć można w górny przedział obwodów pomocniczych z miejscem do zabudowy przekaźnika zabezpieczeniowego oraz dodatkowych elementów obwodów wtórnych. XIRIA-E przeznaczona jest do pracy w sieciach o napięciu znamionowym do 24kV, prądzie znamionowym do 630A oraz prądzie krótkotrwałym wytrzymywanym do 20kA.

Przykładowa rozdzielnica XIRIA-E w wykonaniu 4-polowym
Przykładowa rozdzielnica XIRIA-E w wykonaniu 4-polowym

Przekrój pola rozłącznikowego/wyłącznikowego
Przekrój pola rozłącznikowego/wyłącznikowego

Łączenie pól
Łączenie pól

Przejściowe pole pomiarowe
Przejściowe pole pomiarowe

 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł