POLSKA

 
Wszystkie grupy
 
Wybrana grupa
 
Produkty SN
 
Rozdzielnica SN - XIRIA-E
Rozdzielnica SN - XIRIA
Rozdzielnica SN - INNOVAC SVS
Rozdzielnica SN - INNOVAC MMS
Rozdzielnica SN - Power Xpert® FMX
Rozdzielnica SN - Power Xpert® UX
Wyłączniki próżniowe W-VACi
Komory próżniowe

 Strona główna Oferta Produkty SN Rozdzielnica SN - Power Xpert® UX  

<< POWRÓT

Rozdzielnica Power Xpert® UX

Power Xpert® UX w izolacji powietrznej jest rozdzielnicą jednoczłonową lub dwuczłonową z pojedynczym systemem szyn zbiorczych przeznaczona do pracy w sieciach do 24 kV o prądach znamionowych szyn zbiorczych od 1250A do 4000A.
System UX pozwala na wykonanie rozdzielnicy o dowolnej kombinacji dostępnych pól o żądanych parametrach. Charakteryzuje się budową przedziałową oraz prostą i zwartą konstrukcją. Dostęp do przedziału kablowego zapewniony jest od przodu i od tyłu pola, co pozwala na przyścienne ustawienie rozdzielnicy. Przy ustawieniu z dostępem swobodnym (dwustronnym) możliwe jest podejście kablami od spodu i od góry.
Przedział szyn zbiorczych posiada ujście do komory łukowej. Szyny zbiorcze są na całej długości i na łączeniach zaizolowane. Przedział modułu wysuwnego wyłącznika próżniowego lub stycznika również posiada ujście (poprzez kanał) do komory łukowej.
Standardowym elementem wyposażenia każdego pola są przekładniki prądowe o konstrukcji wsporczej. W przedziale kablowym mogą być umieszczone przekładniki napięciowe zabezpieczone bezpiecznikami po stronie pierwotnej wyposażone w mechanizm wysuwny. Konstrukcja przyłącza kablowego pozwala na podłączenie aż 9-ciu jednożyłowych kabli na fazę.

Rys. Widok rozdzielnicy Power Xpert® UX
Rys. Widok rozdzielnicy Power Xpert® UX

Rys. Szyny zbiorcze systemu Power Xpert® UX
Rys. Szyny zbiorcze systemu Power Xpert® UX

Rys. Żaluzje na złączach modułu wysuwnego
Rys. Żaluzje na złączach modułu wysuwnego (żaluzja dolna w sposób wymuszony odsunięta dla ukazania budowy złącza)

 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł