POLSKA

 
Wszystkie grupy
 
Wybrana grupa
 
Produkty SN
 
Rozdzielnica SN - XIRIA-E
Rozdzielnica SN - XIRIA
Rozdzielnica SN - INNOVAC SVS
Rozdzielnica SN - INNOVAC MMS
Rozdzielnica SN - Power Xpert® FMX
Rozdzielnica SN - Power Xpert® UX
Wyłączniki próżniowe W-VACi
Komory próżniowe

 Strona główna Oferta Produkty SN Rozdzielnica SN - Power Xpert® FMX  

<< POWRÓT

Rozdzielnica Power Xpert® FMX

Power Xpert® FMX w izolacji stało-powietrznej jest rozdzielnicą jednoczłonową z pojedynczym systemem szyn zbiorczych przeznaczona do pracy w sieciach do 24 kV. Znamionowy prąd szyn zbiorczych wynosi 2000A. Nowoczesna konstrukcja rozdzielnicy została wykonana według najwyższych standardów jakościowych. Najnowsze osiągnięcia techniczne zastosowane w rozdzielnicy FMX czynią ten system niezawodnym oraz bezpiecznym, zarówno dla obsługi jak i środowiska naturalnego, z uwagi na brak gazu SF6.
Rozdzielnica jest systemem przyściennym z dostępem do przedziału kablowego tylko od przodu rozdzielnicy. Nowy system FMX wyposażony jest w wyłączniki próżniowe z innowacyjnym napędem elektromagnetycznym oraz posiada zintegrowane gniazdo do testowania kabli wyprowadzone na zewnątrz przedziału wysokiego napięcia.
System Power Xpert® FMX jest systemem w pełni izolowanym żywicą epoksydową bez dostępu do przedziałów pierwotnych. Wszystkie elementy pierwotne pola posiadają izolację każdej fazy oddzielnie. Przedział szyn zbiorczych jest osobnym przedziałem ze stopniem ochrony IP4X. Z tyłu rozdzielnicy umieszczona jest zintegrowana komora łukowa redukująca ciśnienie i pochłaniająca łuk elektryczny. Ceramiczna powierzchnia absorpcyjna skutecznie gasi i filtruje ogień i gazy.

Rozdzielnica Power Xpert® FMX
Rys. Rozdzielnica Power Xpert® FMX

Jednofazowa izolacja stała
Rys. Jednofazowa izolacja stała

Przedział szyn zbiorczych
Rys. Przedział szyn zbiorczych

Kanał wydmuchowy
Rys. Kanał wydmuchowy

 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł