POLSKA

Katalogi
Poradniki
Dokumentacje
Certyfikaty
Oprogramowanie
Program cennikowy
Dobór i Projektowanie
SBC SwitchBoard Configurator
Pliki
Filmy i instrukcje
FAQ
Pająk
Nakładka CAD
Narzędzia
Ogólne Warunki Dostaw
Gospodarka odpadami

 Strona główna Do pobrania Oprogramowanie Dobór i Projektowanie SBC SwitchBoard Configurator FAQ 

<< POWRÓT

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE SBC SwitchBoard Configurator
 • Co oznaczała informacja "wersja BETA"?
  odpowiedź...

  Przez cały 2011 rok program funkcjonował na rynku jako wersja BETA. Przez ten okres szczegółowo analizowalismy wszelkie sygnały od użytkowników. Nowe funkcje były dodawane na bieżąco. Ponadto duży nacisk był położony na poprawę stabilności działania i kontrolę obliczeń wykonywanych przez program. Pod koniec roku 2011 po implementacji wielu udoskonaleń aplikacja osiągneła zadowalający poziom rozwoju i jej przełączenie na wersję finalną spodziewane jest w najbliższym czasie.


 • W jaki sposób dobrać akcesoria do aparatu?
  odpowiedź...

  Akcesoria dobiera się wyłącznie za pomocą multikonfiguratora, po wybraniu konkretnego aparatu z drzewa produktowego należy przejść do zakładki "Akcesoria".
  film instruktażowy "Dobór aparatów"


 • Dlaczego w module widok, w tabelce projektowej, nie są uwzględniane wprowadzone zmiany?
  odpowiedź...

  Arkusz projektowy należy wczytać ponownie w celu odświeżenia danych zawartych w tabelce projektowej.
  film instruktażowy "Widok"


 • Dlaczego w module "Zestawienie" brakuje cen poszczególnych elementów?
  odpowiedź...

  W celu wyświetlania cen należy zainstalować program cennikowy ze strony www.moeller.pl/cennik
  film instruktażowy "Zestawienie"


 • Dlaczego nie są wyświetlane ceny pomimo instalacji programu cennikowego?
  odpowiedź...

  Należy w programie SBC wprowadzić ścieżkę do programu cennikowego. W zakładce "Ustawienia" ikona Ustawienia podając katalog, w którym program cennikowy jest zainstalowany. Standardowa lokalizacja programu cennikowego C:\Eaton\Eaton Cennik
  film instruktażowy "Zestawienie"


 • W jaki sposób w module "Schemat elektryczny" przenieść symbol na inna stronę arkusza
  odpowiedź...

  Wykorzystując metodę "złap i upuść", w trakcie, gdy symbol jest "podczepiony" do kursora myszki należy przełączyć się na odpowiednią stronę arkusza i upuścić we wskazanym miejscu.
  film instruktażowy "Schemat elektryczny"


 • Dlaczego opcje rysowania w module "Widok" są nieaktywne?
  odpowiedź...

  Opcje rysowania są aktywne wyłącznie w trybie "Edycja CAD".
  film instruktażowy "Widok"


 • Jak działa opcja "Edycja CAD" w module "Widok"
  odpowiedź...

  W trybie "Edycja CAD" udostępniono narzędzia znane z innych aplikacji typu CAD. Należy jednak pamiętać, że załączenie tej funkcji przerywa kontrolę logiki i spójności danych, również względem innych modułów programu tj. "Zestawienie" czy "Dobór aparatów". Przy wyłączonej opcji "Edycja CAD" wszelkie zmiany w module "Widok" np. przenoszenie urządzeń do innych sekcji lub dodawanie/usuwanie elementów ma wpływ na zestawienie materiałowe oraz zmiany w module "Dobór aparatów".
  film instruktażowy "Widok"


 • Jaka jest procedura korzystania z narzędzi CAD w modułach "Widok" i "Schemat elektryczny"
  odpowiedź...

  Każdy wybór zatwierdza się kliknięciem lewym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu dokumentu, kolejne kliknięcie powoduje uruchomienie wybranego polecenia, zakończenie i zatwierdzenie polecenia wykonuje się kliknięciem prawym przyciskiem myszy.
  film instruktażowy "Schemat elektryczny" i "Widok"


 • Dlaczego pojawił się napis "Uwaga: w schowku znajdują się aparaty", pomimo faktu, że ich tam nie widać?
  odpowiedź...

  W schowku są aparaty na warstwie, która jest aktualnie wyłączona lub schowek wymaga odświeżenia przyciskiem "Odśwież schowek".
  film instruktażowy "Widok"


 • Co oznacza informacja "W aktualnej wersji programu, z zapisanego pliku wczytano tylko zestawienie aparatów" wyświetlona podczas otwierania zapisanego pliku?
  odpowiedź...

  Otwierany plik był zapisany w wersji starszej niż wersja 1.1.7 (w wersji BETA). Zmiany w kolejnych wersjach programu ograniczyły kompatybilność najnowszej odsłony ze starszymi wydaniami (1.1.6 i starsze). Dlatego program odczytuje jedynie listę urządzeń z zapisanego projektu.

 • Co oznacza informacja "Projekt zapisano w trybie edycji CAD" wyświetlana przez program w trakcie otwierania zapisanego pliku?
  odpowiedź...

  W trakcie wykonywania zapisu projekt był edytowany w "Edycji CAD" co może wiązać się z niespójnością danych między modułem "Widok", a "Zestawienie".

 


 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł