POLSKA

Katalogi
Poradniki
Dokumentacje
Certyfikaty
Dopuszczenia morskie
Aparatura modułowa
Aparatura przemysłowa
Rozdzielnice i obudowy
Szukaj certyfikatów
Oprogramowanie
Ogólne Warunki Dostaw
Gospodarka odpadami

CERTYFIKATY CE

Wyłączniki nadprądowe CLS6
Wyłączniki różnicowoprądowe CFI6
Wyłączniki nadprądowe z modułem różnicowoprądowym CKN6
Wyłączniki nadprądowe FAZ
Wyłączniki różnicowoprądowe FI
Wyłączniki silnikowe Z-MS
Rozłączniki bezpiecznikowe Z-SLS, Z-SLK
Rozłączniki bezpiecznikowe LTS
Ograniczniki przepięć SPB
Ograniczniki przepięć SPC-S
Szyny łączeniowe EVG
Rozłączniki główne IS
Lampki kontrolne Z-EL
Przekaźniki instalacyjne Z-R
Przekaźniki impulsowe Z-S
Styczniki instalacyjne Z-SCH
Rozłączniki bezpiecznikowe Z-SLS/NEOZ
 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł