POLSKA

Katalogi
Poradniki
Dokumentacje
Certyfikaty
Oprogramowanie
Program cennikowy
Dobór i Projektowanie
SBC SwitchBoard Configurator
Pliki
Filmy i instrukcje
FAQ
Pająk
Nakładka CAD
Narzędzia
Ogólne Warunki Dostaw
Gospodarka odpadami

 Strona główna Do pobrania Oprogramowanie Dobór i Projektowanie SBC SwitchBoard Configurator Pliki 

<< POWRÓT

 

SBC SwitchBoard Configurator

W celu pobrania plików instalacyjnych i klucza licencyjnego konieczna jest rejestracja na stronie electricalsector.eaton.com Rejestracja


LISTA ZMIAN
 • zmiany w wersji 1.2.15 więcej...

  - aktualizacja bazy produktowej
  - poprawienie funkcjonalności programu
  - Uniemożliwienie przenoszenia osłon pomiędzy systemem XVTL a xEnergy
  - Zaktualizowano bloki monochromatyczne
  - Usunięto błędy przy konfiguracji rozdzielnic
  Szczegółowa lista zmian (pdf)
 • zmiany w wersji 1.2.14 więcej...

  - aktualizacja bazy produktowej
  - poprawienie funkcjonalności programu
  - dodanie miejsca na uwagi
  - nowa zakładka „Raport” z informacjami odnośnie wagi rozdzielnicy oraz długości szyn miedzianych
  - zmiana sposobu filtrowania aparatury
  Szczegółowa lista zmian (pdf)
   
 • zmiany w wersji 1.2.13 więcej...

  - aktualizacja bazy produktowej
  - poprawienie błędu niepoprawnego exportu widoku rozdzielnicy do programów CADowskich
  - dodanie nowych bloków CADowskich
  Szczegółowa lista zmian (pdf)
   
 • zmiany w wersji 1.2.12 więcej...

  - poprawienie błędu niepoprawnego exportu widoku rozdzielnicy do programów CADowskich
  - dodanie nowych bloków CADowskich
  - poprawienie błędu powodującego niewyświetlanie miniaturek widoków rozdzielnic w szybkim doborze
  Szczegółowa lista zmian (pdf)
   
 • zmiany w wersji 1.2.11 więcej...

  - poprawienie błędu niepoprawnego exportu widoku rozdzielnicy do programów CADowskich
  - dodanie możliwości użycia płyty montażowej MPL180 wraz z osłoną FPP-300 w rozdzielnicach Profi+
  - zaktualizowanie bazy produktowej
  - dodanie nowych bloków CADowskich oraz zdjęć dla produktów Bussmanna
  - poprawienie błędów niepoprawnego działania konfiguratorów dla wyłączników silnikowych Z-MS oraz małych styczników DILER, DILEM i DILEEM

  Szczegółowa lista zmian (pdf)
   
 • zmiany w wersji 1.2.10 więcej...

  - Aktualizacja bazy produktowej
  - dodano informację o niedostępnych produktach podczas wczytywania projektu pochodzącego z wcześniejszych wersji programu
  - nowy silnik CAD, poprawa szybkości działania programu w module Widok
  - możliwość dodania urządzeń w zastawie dla aparatury modułowej razem z kaseta licznikową
  - usprawnienie przenoszenia aparatów w module Widok
  - dodanie możliwości edytowania połączeń aparatów na schemacie jednokreskowym
  - dodanie opcji wpisywania tekstu za pomocą funkcji Tekst oraz Multitekst o różnej wielkości liter
  - zmiana sposobu opisywania aparatów na schemacie jednokreskowym
  - dodanie możliwości wyboru układu sieci
  - ulepszenie opcji wpisywania tekstu do tabeli w schemacie elektrycznym
   
 • zmiany w wersji 1.2.9 więcej...

  - Aktualizacja bazy produktowej (dodano m.in. szafki podtynkowe KLV)
  - Poprawki w bazie bloków
  - Drobne poprawki zgłaszanych błędów
 • zmiany w wersji 1.2.8 więcej...

  - Aktualizacja bazy produktowej (dodano m.in. szafki natynkowe IKA oraz bezpieczniki Bussman)
  - Poprawiono eksport projektu oraz schematu jednokreskowego do formatu pdf
  - Poprawiono działanie schematu jednokreskowego m.in. zmiana opisów z pionowych na poziome na wszystkich stronach
  - Poprawa tabeli schematu elektrycznego oraz zmiana tabeli projektowej
  - Możliwość zmiany oznaczenia symboli jednokreskowych na schemacie elektrycznym. Zmiana widoczna na schemacie jednokreskowym jak i widoku rozdzielnicy
  - Poprawiono rysowanie mostów szynowych.
  - Publikacja całego projektu - strona tytułowa, lista materiałowa, schemat elektryczny, widok elewacji (z możliwością wyłączania poszczególnych modułów do publikacji)
   
 • zmiany w wersji 1.2.7 - poprawa odczytu zapisanych plików
 • zmiany w wersji 1.2.6 - drobne poprawki zgłaszanych błędów
 • zmiany w wersji 1.2.5 więcej...

  - Możliwość zmiany urządzenia w module Dobór aparatów za pomocą prawego przycisku myszy,
  - Poprawiona opcja ?Publikuj? całego projektu: Strona tytułowa, Zestawienie oraz Widok z możliwością wyboru modułu do publikacji. Strona startowa uzupełniana jest za pomocą opcji ?Właściwości? tak jak wypełnianie w tabelkach projektowych,
  - Możliwość wstawiania pola narożnego na widoku z góry,
  - Uproszczony dobór dla NZM i IZM umieszczony w oknie głównym, pod podstawowymi filtrami wyboru urządzenia. Zmiana działania okien typu popup dla urządzeń: przycisk Dodaj(dodaje i zamyka okno), oraz zmiana nazwy przycisku ?Zamknij? na ?Anuluj?,
  - Opis obudów na widoku, Odpowiednio ? Sekcja nr x oraz Obudowa nr x,
  - Możliwość wyłączenia okna startowego programu, powrót do ustawień początkowych w ustawieniach programu,
  - Import z Programu Cennikowego, import z plików .niu. Import polega na zaimportowaniu aparatów głównych bez akcesoriów. Możliwość dodawania akcesoriów w module "Dobór aparatów" za pomocą prawego przycisku myszy,
  - Opcja wyszukiwania w module Doboru rozdzielnic zmieniona na wyszukiwanie danej frazy, słowa dla całego obszaru (typu, numeru opisu itd.).
 • zmiany w wersji 1.2.4 więcej...

  - Aktualizacja bazy produktowej
  - Widok z góry dla obudów XVTL
  - Możliwość wstawiania pól narożnych dla XVTL, dodatkowa opcja pod prawym przyciskiem myszy dla obudów o wys. 2000mm
  - poprawki w bazie produktowej, m.in. dobór akcesoriów dla styczników i wyłączników PKZ
 • zmiany w wersji 1.2.3 więcej...

  - Aktualizacja bazy produktowej m.in. wyłączniki powietrzne IZMX
  - Dobór uproszczony akcesorii NZM i IZM, oraz zestawy dla SZR
  - Możliwość eksportu projektu (zestawienie + widok) do formatów m.in. pdf, XLS, rtf.
  - Możliwość swobodnego wyboru typu flansz dla Profi+, każdej osobno (domyślnie flansze F3A-0)
  - Mozliwość zmiany aparatu za pomocą prawego przycisku myszy w module "Widok"
  - Rozszerzony opis rozdzielnicy o głębokość w module "Widok"
  - Domyślnie obudowy pojedyncze dla Profi+
  - W przypadku urządzeń jako zasilających w Profi+ mozliwość wyboru rozdzielnic tylko z podziałem wewnętrzym
  - Możliwość wyszukiwania proponowanych obudów za pomocą typu, numeru katalogowego, opisu etc.
  - Poprawa zestawienia odnośnie ilości wsporników izolatorów powyżej 630A
  - Automatyczne dodanie oslon bocznych dla izolatorów, ES-BBS do 630A
  - Poprawa doboru ścian bocznych dla XVTL
  - Poprawa błędu eksportu w przypadku Profi+ z przedziałem kablowym
  - Poprawa doboru zestawów montazowych dla NZM, montaż na ścianie tylnej w Profi+
 • zmiany w wersji 1.2.2 więcej...

  - oznaczenia aparatów na widoku
  - automatyczny opis rozdzielnicy w module widok
  - możliwość klonowania urządzeń na schemacie jednokreskowym
  - możliwość przeliczania rozdzielnicy bez uwzględnienia mostu szynowego
  - optymalizacja bloków
  - poprawa błędu z wracającymi elementami ze schowka na widok główny
  - poprawa eksportu do xls
  - odświeżanie bloków na schemacie jednokreskowym
  - aktualizacja bazy produktów m.in. rozłączniki bezpiecznikowe QSA, ograniczniki przepięć SPCT2, SPDT3
   
 • zmiany w wersji 1.2.1 więcej...

  - poprawa doboru zestawów montażowych w XVTL,
  - aktualizacja bazy produktowej zgodnie z najnowszą ofertą cennikową m.in. nowe wyłączniki różnicowoprądowe dRCM, UPSy, ograniczniki przepięć SPBT12,
  - opcja wklejania Ctrl + C, Ctrl + V w polach tekstowych w doborze aparatów
  - poprawa doboru akcesoriów do aparatów podstawowych,
   
 • zmiany w wersji 1.2.0 więcej...

  - wydajniejsze działanie programu,
  - nowe symbole w schemacie jednokreskowym,
  - nowe funkcje w schemacie jednokreskowym m.in. praca w trybie edycji CAD
  - poprawa stabilności działania w module widok,
  - nowe opcje prawego przycisku myszy na widoku m.in. wstawianie kaset licznikowych,
  - poprawiony eksport zestawienia do cennika i excela,
  - szybsze działanie programu,
  - uaktualniona baza produktowa m.in. nowe rozłączniki DUMECO
  - poprawki w bazie bloków,
  - poprawiony zapis i odczyt plików z rozszerzeniem .sbc
  - wstawianie nowych osłon i zestawów montażowych,
  - identyfikacja elementów na widoku,
  - funkcja kopiuj/wklej miedzy sekcjami w doborze aparatów
   
 • zmiany w wersji 1.1.8 więcej...

  - udoskonalenie schematu jednokreskowego,
  - poprawia stabilności działania w module Widok,
  - nowe zestawy w trybie szybkim,
  - poprawa stabilności działania,
   
 • zmiany w wersji 1.1.7 więcej...

  - pełna obsługa rozdzielnic XVTL,
  - schemat jednokreskowy,
   
   
   
 • zmiany w wersji 1.0.100 więcej...

  - poprawki w bazie bloków,
  - przedłużenie licecji testowej,
   
   
 • zmiany w wersji 1.0.99 więcej...

  - aktualizacja bazy danych produktów,
  - poprawa eksportu do pliku .pdf,
  - udoskonalenie interfejsu graficznego,
  - poprawa działania modułu "Szybki dobór",
  - nowa funkcjonalność - "Schowek".
  - wstawianie nowych osłon i zestawów montażowych,
  - wstawianie aparatów typu RMQ, PT etc.,
  - nowa funkcjonalność - "Edycja CAD"
  - sprawniejsze działanie menu kontekstowego,
  - poprawa stabilności działania programu.
   

   
Zgodny z: Windows Vista/7/8/10
Uwaga: do działania wymagany jest Microsoft .NET Framework w wersji 3.5 lub wyższej.
 


 
 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł