POLSKA

 
Wszystkie grupy
 
Wybrana grupa
 
Rozdział energii
 
Wyłączniki kompaktowe do 1600A LZM
Wyłączniki kompaktowe do 1600A NZM
Akcesoria
Diagnostyka i komunikacja
Napędy drzwiowe i zdalne
Sposoby montażu
Wyłączniki powietrzne do 4000A - IZMX16 i IZMX40
Wyłączniki powietrzne do 6300 A - IZM26
Układy samoczynnego załączania rezerwy (SZR-MAX)
Rozłączniki izolacyjne do 2000A DUMECO
Rozłączniki bezpiecznikowe do 800A QSA
Wyłączniki kompaktowe BZM do 400A

 Strona główna Oferta Rozdział energii Wyłączniki kompaktowe do 1600A NZM Sposoby montażu 

<< POWRÓT

Dogodne sposoby montażu

Do najpopularniejszego rozwiązania należy wykonanie stacjonarne. Wykonanie wysuwne i wtykowe stosowane jest, gdy w instalacji wymagana jest szybka i łatwa wymiana wyłącznika, bądź w przypadku np. prac remontowych, gdy jest niezbędna widoczna przerwa w obwodzie. Ten sam wysoki poziom bezpieczeństwa, który obowiązuje dla wersji wysuwnej, jest stosowany dla prostszej wersji wtykowej. Zaciski są identyczne jak dla wyłącznika stacjonarnego. Wszystkie zalety zacisków stosowanych w wyłączniku stacjonarnym mają miejsce dla wyłącznika wtykowego.


Wykonanie wtykowe

Dla wyłączników NZM1 (do 125 A) i NZM2 (do 250 A) dostępna jest podstawa wtykowa, która umożliwia łatwą i szybką wymianę wyłącznika . Należy mieć na uwadze fakt, że wsunięcie i wyjęcie wyłącznika wysuwnego odbywa się za pomocą korby, natomiast wyłącznik wtykowy należy wkładać i wyjmować ręcznie. Dla optymalnego przemieszczania w części wtykowej zainstalowano dwie rączki.

Wykonanie wysuwne

Jednostki wysuwne są dostępne dla wyłączników NZM 3 i NZM 4. Panel sterujący dla obu wielkości wyłączników jest umieszczony po prawej stronie kasety. Otwór do wprowadzania korby może być blokowany za pomocą kłódki. Dzięki temu wyłącznik jest zabezpieczony przed niepowołanym wysunięciem lub wsunięciem.


 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł