POLSKA

 
Wszystkie grupy
 
Wybrana grupa
 
Produkty SN
 
Rozdzielnica SN - XIRIA-E
Rozdzielnica SN - XIRIA
Rozdzielnica SN - INNOVAC SVS
Rozdzielnica SN - INNOVAC MMS
Rozdzielnica SN - Power Xpert® FMX
Rozdzielnica SN - Power Xpert® UX
Wyłączniki próżniowe W-VACi
Komory próżniowe

 Strona główna Oferta Produkty SN Komory próżniowe 

<< POWRÓT

Komory próżniowe

Komory próżniowe stanowią podstawowy element rozdzielnic i wyłączników produkowanych przez firmę EATON. Doświadczenia w produkcji komór próżniowych zbierane są od początku lat siedemdziesiątych. Dzięki rozwiniętemu programowi badawczemu stworzono konstrukcje zapewniające dużą trwałość i niezawodność. Przeprowadzone testy potwierdziły, że komory próżniowe firmy Eaton zachowują swoje pierwotne parametry nawet po wykonaniu 30.000 łączeń. Komory próżniowe zbudowane są z ceramicznego cylindra w którym znajduje się styk stały i ruchomy. Przemieszczanie się styku ruchomego jest możliwe dzięki metalowemu mieszkowi. Niezawodne połączenie elementów metalowych z ceramicznymi umożliwia opatentowana technologia złącza metalowo-ceramicznego, czyniąc obudowę komory monolityczną.Komory próżniowe firmy EATON Holec
Komory próżniowe firmy EATON Holec

Wewnątrz ceramicznego korpusu komory umieszczona została cylindryczna osłona styków. Ma ona za zadanie zabezpieczyć ceramiczny element izolacyjny przed zanieczyszczaniem oparami metalu powstającymi w trakcie przerywania łuku elektrycznego. Osłona zapewnia również właściwy rozkład potencjału na elemencie izolacyjnym jakim jest korpus komory. W celu ograniczenia do minimum zużycia styków, w komorach próżniowych firmy EATON łuk elektryczny składa się z wielu równoległych wyładowań rozłożonych po całej powierzchni kontaktu. Jest to możliwe dzięki na wykorzystaniu magnetycznego pola osiowego do rozproszenia łuku elektrycznego. Takie wyładowanie rozproszone charakteryzuje się bardzo niskim napięciem łuku i krótkim czasem trwania, a więc i małą energią łuku.

Wewnętrzne, osiowe pole magnetyczne
Wewnętrzne, osiowe pole magnetyczne

W próżni wyładowanie rozproszone zwykle ma górną granicę wynoszącą w przybliżeniu 10 kA. Powyżej tej wartości, małe równoległe łuki koncentrują się i zaczynaj tworzy jedną wiązkę łuku. Może to doprowadzi do gwałtownego, miejscowego wzrostu temperatury materiału na stykach i spowodować szybką erozję styków. Ten problem został wyeliminowany w komorze próżniowej firmy EATON dzięki obecności wewnętrznego magnetycznego pola osiowego. Utrzymuje ono wyładowanie rozproszone do poziomu maksymalnego prądu zwarciowego, gwarantując minimalne zużycie styków. Magnetyczne pole osiowe wytwarzane jest przy pomocy zamontowanych blach magnetycznych w kształcie dwóch podkówek ułożonych poniżej powierzchni styków.

Przekrój poprzeczny komory wyłącznikowej
Dyfuzyjne rozładowanie łuku
 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł