POLSKA

 
Wszystkie grupy
 
Wybrana grupa
 
Produkty SN
 
Rozdzielnica SN - XIRIA-E
Rozdzielnica SN - XIRIA
Rozdzielnica SN - INNOVAC SVS
Rozdzielnica SN - INNOVAC MMS
Rozdzielnica SN - Power Xpert® FMX
Rozdzielnica SN - Power Xpert® UX
Wyłączniki próżniowe W-VACi
Komory próżniowe

 Strona główna Oferta Produkty SN Rozdzielnica SN - INNOVAC MMS 

<< POWRÓT

Rozdzielnica INNOVAC MMS - konstrukcja

W skrócie:
 • napięcie znamionowe do 24 kV
 • prąd znamionowy do 3150 A
 • układ szyn zbiorczych jedno- lub dwusystemowy
 • izolacja powietrzna obwodów SN
 • niezawodne wyłączniki próżniowe
 • bezobsługowe napędy łączników
 • zwarta i modułowa konstrukcja
 • łatwy transport, montaż i rozbudowa
 • metalowa obudowa odporna na korozję
 • system blokad mechanicznych eliminujących ryzyko błędów obsługi
 • kompatybilność elektromagnetyczna EMC
 • zbudowana z materiałów nieszkodliwych dla środowiska
 • możliwość recyklingu po zakończeniu okresu eksploatacji

Opis budowy:
System INNOVAC MMS wykorzystuje powietrze jako czynnik izolacyjny obwodów SN. Dzięki charakterystycznej budowie poszczególnych przedziałów rozdzielnicy uzyskano zwartą konstrukcję o podziałce pola wynoszącej zaledwie 600 mm przy napięciu znamionowym 24 kV.

Rozkład pola elektrycznego
Przekrój poprzeczny

Poszczególne przedziały funkcjonalne rozdzielnicy wykonane są z identycznych modułów elementarnych. Moduł elementarny jest prostopadłościanem wykonanym z blachy, posiadającym kołnierze montażowe dzięki którym przy zastosowaniu specjalnych profili o przekroju litery "C" możliwe jest łączenie modułów elementarnych we wszystkich kierunkach. Wszystkie elementy obwodów pierwotnych są zamocowane do modułów elementarnych za pomocą zespołu wsporczo-izolacyjnego składającego się z izolatorów wsporczych dla szyn głównych i izolatorów przepustowych dla bezpośrednich złączy odłącznika. Z przedziałów funkcjonalnych uzyskuje się wymagane pola rozdzielnicy typu INNOVAC MMS.

Moduł elementarny
Zespół wsporczo-izolacyjny

Rozkład pola elektrycznego
Rozkład pola elektrycznego

Firma EATON kładzie ogromny nacisk na prawidłowe ukształtowanie torów prądowych produkowanych rozdzielnic INNOVAC MMS. Prawidłowy rozkład natężenia pola elektrycznego wokół elementów wiodących prąd ma decydujące znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania rozdzielnic z izolacją powietrzną. Konstrukcje w których następuje lokalny wzrost natężenia pola są przyczyną powstawania niekontrolowanego łuku elektrycznego powodującego zniszczenie urządzeń i przerwy w dostawie energii.

 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł