POLSKA

 
Wszystkie grupy
 
Wybrana grupa
 
Produkty SN
 
Rozdzielnica SN - XIRIA-E
Rozdzielnica SN - XIRIA
Rozdzielnica SN - INNOVAC SVS
Rozdzielnica SN - INNOVAC MMS
Rozdzielnica SN - Power Xpert® FMX
Rozdzielnica SN - Power Xpert® UX
Wyłączniki próżniowe W-VACi
Komory próżniowe

 Strona główna Oferta Produkty SN Rozdzielnica SN - INNOVAC SVS 

<< POWRÓT

Rozdzielnica INNOVAC SVS

 W skrócie:
 • napięcie znamionowe do 24 kV
 • prąd znamionowy 800 A - 1250 A
 • izolacja obwodów SN z żywicy epoksydowej
 • niezawodne komory próżniowe w wyłącznikach i rozłącznikach
 • niezawodne napędy łączników
 • pierwsze 10 lat eksploatacji bez zabiegów konserwacyjnych
 • zwarta i modułowa konstrukcja
 • łatwy transport, montaż i rozbudowa
 • łatwy dostęp do przyłączy kablowych
 • metalowa obudowa odporna na korozję
 • system blokad mechanicznych eliminujących ryzyko błędów obsługi
 • ciągłe wskazanie obecności napięcia
 • zbudowana z materiałów nieszkodliwych dla środowiska
 • możliwość recyklingu po zakończeniu okresu eksploatacji

Opis budowy:
Rozdzielnica typu Innovac SVS jest urządzeniem w którym wszystkie elementy wiodące prąd izolowane są żywicą epoksydową. Obudowę stanowi konstrukcja z cienkiej blachy stalowej malowanej proszkowo. Dzięki zastosowaniu izolacji z żywicy epoksydowej uzyskano bardzo zwartą konstrukcję, w której szerokość jednego pola wynosi zaledwie 420 mm. Charakterystyczną cechą konstrukcyjną rozdzielnic Innovac SVS jest sposób przyłączania kabli, polegający na umieszczeniu przyłączy w przedniej części rozdzielnicy. Takie rozwiązanie powoduje optymalne wykorzystanie przestrzeni rozdzielnicy, ułatwia montaż, a równocześnie dzięki zastosowani u izolacji z żywicy epoksydowej nie obniża poziomu bezpieczeństwa.

Rozdzielnica Innovac SVS jest konstrukcją w pełni modułową. Oznacza to, że możliwy jest dowolny u kład pól zarówno pod względem ilości jak i kolejności pól. Istnieje także możliwość łatwej rozbudowy już istniejących rozdzielnic poprzez dobudowę kolejnych pól.

Konstrukcja systemu szyn zbiorczych
Konstrukcja systemu szyn zbiorczych

W rozdzielnicach Innovac SVS jako elementy łączeniowe stosowane są komory próżniowe. Komory próżniowe wykorzystywane są w wyłącznikach i rozłącznikach. Dzięki konstrukcji opracowanej w firmie Eaton Holec, w stosowanych komorach próżniowych zjawisko zużycia styków jest pomijalnie małe. Taki efekt uzyskano poprzez wykorzystanie magnetycznego pola osiowego wymuszającego powstanie wyładowania rozproszonego pomiędzy stykami w chwili przerywania prądu.

Konstrukcja rozdzielnic zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi. Elementy obwodów pierwotnych oraz ich łączenia są całkowicie izolowane, co wyklucza możliwość dotknięcia części znajdujących się pod napięciem w trakcie obsługi, prac konserwacyjnych lub diagnostycznych. W rozdzielnicach Innovac SVS zastosowano system blokad uniemożliwiających dokonanie błędnych operacji łączeniowych. W celu ciągłej sygnalizacji obecności napięcia w systemie, pola wyposażone są we wskaźniki napięcia wykorzystujące diody LED.


 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł