POLSKA

 
Wszystkie grupy
 
Wybrana grupa
 
Produkty SN
 
Rozdzielnica SN - XIRIA-E
Rozdzielnica SN - XIRIA
Rozdzielnica SN - INNOVAC SVS
Rozdzielnica SN - INNOVAC MMS
Rozdzielnica SN - Power Xpert® FMX
Rozdzielnica SN - Power Xpert® UX
Wyłączniki próżniowe W-VACi
Komory próżniowe

 Strona główna Oferta Produkty SN Rozdzielnica SN - XIRIA 

<< POWRÓT

Rozdzielnica XIRIA - konstrukcja

 
W skrócie:
  • napięcie znamionowe 7,2 - 24 kV
  • prąd znamionowy 630 A
  • izolacja powietrzna
  • wyłączniki próżniowe
  • widoczna przerwa izolacyjna
  • zabezpieczenia mikroprocesorowe
  • hermetyczna obudowa napędu i części przewodzących
  • małe wymiary
  • nie wymaga konserwacji
  • przyjazna dla środowiska

Opis budowy:
XIRIA jest nowoczesną, małogabarytową rozdzielnicą średniego napięcia. Zaprojektowana została z myślą o wykorzystaniu w rozdzielczych sieciach pierścieniowych. Dostępna jest wersji 2-polowej, 3-polowej, 4-polowej oraz 5-polowej.
Podstawowym elementem rozdzielnicy XIRIA jest przedział szyn zbiorczych, łączników i napędów. Jest on wykonany w postaci hermetycznie zamkniętego bloku. Dzięki temu powietrze znajdujące się wewnątrz, a będące czynnikiem izolacyjnym, przez cały okres eksploatacji urządzenia zachowuje swe pierwotne właściwości. Zastosowane rozwiązanie nie dopuszcza również do przedostawania się pyłu i wilgoci do mechanizmów napędowych wyłączników i rozłączników. Podstawowym materiałem konstrukcyjnym rozdzielnicy jest blacha stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowana proszkowo.


Hermetyczna obudowa

W trakcie projektowania systemu XIRIA dużo uwagi poświęcono aspektom bezpieczeństwa obsługi. Oprócz systemu blokad uniemożliwiających wykonanie błędnych operacji łączeniowych, XIRIA posiada widoczną przerwą izolacyjną. W panelu sterowniczym umieszczone zostały wzierniki, przez które widać położenie styków odłączniko-uziemnika. Na bezpieczeństwo wpływa także czytelny panel sterowniczy z zamontowanymi wskaźnikami obecności napięcia w danym polu.

Panel sterowniczy w pozycji PRACA
Panel sterowniczy w pozycji UZIEMIONO

 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł