POLSKA
Wszystkie grupy
 
Przekaźniki elektroniczne ETR, EMR, ESR
Przekaźniki programowalne easy, MFD
Easy Safety
easySafety ES4P
Przegląd systemu
Dostępne jednostki
Cechy aparatów
Bloki funkyjne
Rozszerzenia i komunikacja
Oprogramowanie
Sterowniki kompaktowe easyControl
Sterowniki modułowe XC100/XC200
Panele operatorskie XV, MI4
Sterowniki kompaktowe PS4
Sterowniki modułowe PS416
Rozproszone wejścia/wyjścia

 Strona główna Easy Safety Przegląd systemu 

<< POWRÓT

Safety - All in One

Programowalny przekaźnik easy i przekaźnik bezpieczeństwa w jedym urządzeniu.

Safety, All in One Wyposażony we wiele klasycznych przekaźników bezpieczeństwa w postaci bloków funkcyjnych Safety nie służy jedynie do realizacji aplikacji związanych z bezpieczeństwem, lecz również realizuje klasyczne algorytmy sterowania. Wszystko to w jednym urządzeniu.
Dzięki temu programowalny przekaźnik bezpieczeństwa może dodatkowo w warstwie standardowej realizować diagnostykę funkcji bezpieczeństwa (przykładowo pokazać na wyświetlaczu urządzenia informację o braku sygnału z łącznika krańcowego). W warstwie tej oczywiście możliwe jest również klasyczne sterowanie maszyną - podobnie jak z easy800.

Użytkownik ma zatem dostęp do szerokiego zakresu dostępnych aplikacji w jednym urządzeniu dzięki dostępności dużej liczby funkcyjnych bloków bezpieczeństwa. W ten sposób użytkownik jest elastyczny i może szybko odpowiedzieć na zmiany wymagań aplikacji - teraz i jutro. Wspólnie ze zmniejszeniem wymaganego magazynu na wiele klasycznych przekaźników bezpieczeństwa przekłada się to na oszczędności od strony ekonomicznej i zapewnia bezpieczeństwo na przyszłość.


 


 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł