POLSKA

 
Wszystkie grupy
 
Wybrana grupa
 
Technika napędowa
 
Styczniki DIL
Wyłączniki silnikowe PKZ
Rozruszniki silnikowe MSC
Przekaźniki przeciążeniowe Z
System połączeń SmartWire
Przegląd systemu
Przemienniki częstotliwości
Układy łagodnego rozruchu DS, DM
Przekaźniki do termistorów EMT6
Wyłączniki i rozłączniki do instalacji fotowoltanicznych
Elektroniczny rozrusznik silnikowy EMS
System zasilający MSFS

 Strona główna Oferta Technika napędowa System połączeń SmartWire 

<< POWRÓT

Connect SmartWire - Łączenie proste jak nigdy dotąd

System SmartWire będący częścią składową technologii Darwin umożliwia podłączanie urządzeń łączeniowych do sterownika PLC bez konieczności stosowania złożonego oprzewodowania obwodów sterowania. Oprzewodowanie sterownicze pomiędzy PLC, a aparatami łączeniowymi jest całkowicie zastąpione poprzez wtykowe, gotowe przewody łączeniowe. Istotnie zredukowane zostały wymagania dla oprzewodowania, tak więc błędy łączeniowe należą już do przeszłości. Pozwala to na oszczędności podczas montażu, sprawdzania i zmniejsza zakłócenia podczas pracy urządzenia. System SmartWire jest elastyczny, ponieważ można go stosować dla standardowego istniejącego systemu rozruchowego. Zastosowanie standardowych urządzeń oznacza, że koszty zapasów nie są niepotrzebnie zwiększane i zapewniona jest ogólnoświatowa dostępność części zamiennych. Za pomocą SmartWire układy rozruchowe są przyłączane bezpośrednio do PLC. Reszta oprzewodowania jest realizowana wg obecnej praktyki. W rezultacie wymagania oprzewodowania dla styczników i układów rozruchowych są znacząco zredukowane, tak jak liczba rozproszonych WE/WY, włącznie z zaciskami i złączkami

Zalety
  • Tradycyjne oprzewodowanie jest zastąpione przez magistralę
  • Oszczędność wej /wyj w sterowniku PLC
  • Możliwość wykorzystania standardowych styczników DIL i wyłączników silnikowych PKZ co ułatwia ich zastosowanie dla istniejących aplikacji
  • Uproszczone projektowanie
  • Dostępne interfejsy do sieci nadrzędnych (PROFIBUS DP, easyNet, CANopen and XI/ON system).

 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł