POLSKA

Katalogi
Poradniki
Dokumentacje
Certyfikaty
Oprogramowanie
Program cennikowy
Dobór i Projektowanie
Narzędzia
EASY Soft
Konfigurator RMQ Titan
PKZ\DIL - Eaton Configurator
Symulator SZR MAX
EASY-SOFT PRO
easySoft-Safety
MFD-CP4 Simulation
EASY-SOFT CoDeSys
Sucosoft S40
Drives-Soft
Suwak
Konfigurator NZM i IZM
Charakterystyki NZM i IZM
DMI_oprogramowanie_demo
Dobór przemienników DF/DV
Konfigurator P/T
ZEV Demo
SWD-Assist
Konfigurator SL
Ogólne Warunki Dostaw
Gospodarka odpadami

 Strona główna Do pobrania Oprogramowanie Narzędzia Konfigurator P/T 

<< POWRÓT

Konfigurator P/T:

wersja 2.1.2 PL z dnia 03.10.2016

  • szybki dobór łączników krzywkowych
  • wybór według prądu znamionowego, sposobu zabudowy, diagramu łączeniowego, etc.,
  • automatyczna aktualizacja (przy aktywnym połączeniu z Internetem)
  • możliwość exportu zestawienia do Programu Cennikowego i do pliku .xls[7,8MB]
wersja wymaga zainstalowanego Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP1 lub wyższej.

 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł