POLSKA

Katalogi
Poradniki
Poradnik fachowca
Poradnik fachowca DE
Poradnik bezpieczeństwa
Dokumentacje
Certyfikaty
Oprogramowanie
Ogólne Warunki Dostaw
Gospodarka odpadami

 Strona główna Do pobrania Poradniki Technologia bezpieczeństwa - Standardy Poradnik bezpieczeństwa 

<< POWRÓT

Technologia bezpieczeństwa: Standardy

Zgodność z Dyrektywą Maszynową jest obowiązkowa w całej Europejskiej Strefie Ekonomicznej (EEA). Stosowanie norm nie jest obowiązkowe, ale ma istotną zaletę: jeśli stosuje się normy opublikowane w Oficjalnym Dzienniku Wspólnoty Europejskiej zgodne z Dyrektywą Maszynową lub zgodne z narodowymi standardami wynikającymi z tej dyrektywy, wówczas zakłada się automatycznie zgodność z przepisami tej Dyrektywy

Jeżeli zdarzy się wypadek w miejscu pracy z udziałem personelu, zakłada się, że obsługujący lub wytwórca maszyny wypełnił wszystkie wymagania odnośnie bezpieczeństwa maszyny. Może to mieć ogromne znaczenie przy próbie wyjaśniania przyczyny błędu.

W celu wprowadzenia w życie Dyrektywy Maszynowej, konieczne jest stosowanie norm europejskich (EN)

Normy europejskie "Bezpieczeństwo Maszyn" są podzielone na trzy główne grupy:

Typ A: Ogólne zasady projektowe
Definiuje wymagania, które mogą być zastosowane do wszystkich typów maszyn: Podstawowe zasady bezpieczeństwa.
Typ B: Normy grupowe
Obejmuje aspekty konstrukcyjne (typ B1), takie jak minimalne odstępy, temperatury powierzchni lub kwestie funkcjonalne (typ B2), takie jak wyłączenie awaryjne lub obwody sterowane oburącz. Mogą być zastosowane dla różnych grup maszyn
Typ C: Normy produktu
Zawiera wymagania dla indywidualnych typów maszyn. Norma typu C może być stosowany dla sprawdzenia i zweryfikowania bezpieczeństwa maszyny.


Wymagania bezpieczeństwa Dyrektywy Maszynowej i norm europejskich (EN) są uzależnione w znacznym stopniu od ryzyka zdarzenia. W większości norm typu C uwzględniono konkretne ryzyko dotyczące danego typu maszyny. W odniesieniu do niego określa się wysokie lub niskie wymagania bezpieczeństwa.

W szczególności, jeśli nie istnieje żadna odpowiednia norma typu C, konstruktor maszyny musi, na podstawie analizy zagrożeń, oszacować poziom ryzyka, oraz wdrożyć, sprawdzić i udokumentować środki, dla zmniejszenia przewidywanego ryzyka.

 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł