POLSKA

Katalogi
Poradniki
Poradnik fachowca
Poradnik fachowca DE
Poradnik bezpieczeństwa
Dokumentacje
Certyfikaty
Oprogramowanie
Ogólne Warunki Dostaw
Gospodarka odpadami

 Strona główna Do pobrania Poradniki Kolumny sygnalizacyjne i wskaźniki akustyczne Poradnik bezpieczeństwa 

<< POWRÓT

Kolumny sygnalizacyjne i wskaźniki akustyczneJednoznaczne wskazania

Kolumny sygnalizacyjne typu SL dostarczają wizualne i słyszalne sygnały stanu maszyny, z łatwością identyfikowane nawet z daleka.

Sygnały są rozróżniane jako światło ciągłe, światło migające, światło błyskające lub wskazania akustyczne, umożliwiając tym samym poprawne ocenienie ich stopnia ważności bez zbędnej zwłoki czasowej.

Poszczególne moduły można zestawiać w zależności od wymagania, jak również łatwo montować przez umieszczenie trzonu w odpowiednie miejsce i łagodny obrót. Moduły są swobodnie programowalne, po prostu przez relokację zworki w każdym module. Umożliwia to, na przykład, wskazanie stanu niebezpieczeństwa maszyny przez czerwone błyskające światło oraz jednocześnie słyszalny sygnał alarmowy. Aby to osiągnąć, należy ustawić zworki w obu modułach w tych samych pozycjach, niezależnie od pozycji danego modułu w kolumnie.


Dalsze informacje na temat kolumien sygnalizacyjnych:
Opis produktów na stronie moeller.pl

Sygnały akustyczne

Sygnały akustyczne są słyszalne przez wszystkich, niezależnie od lokalizacji. Wskaźniki akustyczne powinny być stosowane zawsze, jeśli wskazania optyczne są trudne do odczytania lub nie mogą być zidentyfikowane przez personel.

Kiedy połączy się sygnał akustyczny ze wskaźnikiem optycznym, wszystkie informacje (alarmy) mogą być widziane i słyszane, iezależnie od tego, gdzie w danym momencie przebywa personel.

 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł