POLSKA

Katalogi
Poradniki
Poradnik fachowca
Poradnik fachowca DE
Poradnik bezpieczeństwa
Dokumentacje
Certyfikaty
Oprogramowanie
Ogólne Warunki Dostaw
Gospodarka odpadami

 Strona główna Do pobrania Poradniki Technologia bezpieczeństwa Poradnik bezpieczeństwa 

<< POWRÓT

Technologia bezpieczeństwa

Dlaczego technologia bezpieczeństwa?

Bezpieczeństwo personelu i maszyn należy rozpatrywać dla czasu użytkowania maszyny. Jest to podstawowa sprawa, począwszy od samej specyfikacji materiałowej maszyny, poprzez realizację i rozwój, aż do wytwarzania, instalowania, zamawiania i normalnej pracy maszyny - należy wziąć pod uwagę również kwestie naprawy i eksploatacji jak również wycofywanie z użytku maszyny przy końcu okresu jej żywotności.

Celem tych działań jest ochrona ludzi przed potencjalnym ryzykiem obrażeń lub śmierci oraz ochrona inwestycji w postaci maszyn i systemów wytwórczych

Oprócz odpowiedzialności etycznej, przestrzeganie warunku bezpiecznego miejsca pracy jest podstawowym wymaganiem dla swobodnego przepływu dóbr w Unii Europejskiej, czego prawną podstawą jest Dyrektywa Maszynowa 98/37/EC.

 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł