POLSKA

Katalogi
Poradniki
Poradnik fachowca
Poradnik fachowca DE
Poradnik bezpieczeństwa
Dokumentacje
Certyfikaty
Oprogramowanie
Ogólne Warunki Dostaw
Gospodarka odpadami

 Strona główna Do pobrania Poradniki Krańcowe łączniki bezpieczeństwa Poradnik bezpieczeństwa 

<< POWRÓT

Krańcowe łączniki bezpieczeństwa

Monitoring bezpiecznych pozycji za pomocą łączników LS-Titan

Począwszy od systemów obsługujących obróbkę materiałową do formowania plastycznego, od myjni samochodowych do drzwi w tramwajach: łączniki krańcowe serii LS-Titan są stosowane, gdziekolwiek wymagane jest dokładne pozycjonowanie.

Analogowy łącznik krańcowy z wyjściem napięciowym lub prądowym umożliwia nowe zastosowanie łączników LS-Titan, gdzie do tej pory mechaniczna detekcja pozycji mogła tylko dostarczyć niewystarczającą informację - na przykład detekcja pozycji za pomocą otwartych klap dla gazów kominowych.

Dalsze informacje na temat łączników krańcowych
Opis produktów na stronie moeller.pl

Światowa innowacja - elektroniczny łącznik krańcowy LSE-Titan

Elektroniczny łącznik krańcowy LSE posiada punkt pracy, który może być dowolnie ustawiany. Dwa szybkie i niewrażliwe na odbicia wyjścia typu PNP umożliwiają wysokie częstotliwości przełączeń. Są one chronione przed zwarciami i przeciążeniami i posiadają cechę natychmiastowego przełączania. Gwarantuje to zdefiniowany i powtarzalny punkt pracy.

Rzeczywisty punkt pracy leży w zakresie pomiędzy 0.5 mm do 5.5 mm. Nastawę "nowego" punktu pracy przeprowadza się w następujący sposób: Dźwignię należy przesunąć ze "starej" do "nowej" pozycji punktu pracy. Następnie należy nacisnąć i przytrzymać przyciski "set" przez czas 1s. Dioda LED zacznie migać z dużą częstotliwością i nowy punkt pracy zostanie zapamiętany.

Dalsze informacje na temat elektronicznych łączników krańcowych:
Opis produktów na stronie moeller.pl

Eliminacja zagrożenia - krańcowe łączniki bezpieczeństwa AT...ZB

Krańcowe łączniki bezpieczeństwa AT 0-ZB i AT 4-ZB są stosowane na wirówkach, na osłonach silników i przekładni zębatych, na prasach, etc. Jeżeli osłona zabezpieczająca zostanie otwarta, łączniki te rozłączają zasilanie, eliminując tym samym niebezpieczeństwo. Łączniki typu AT 0-ZB i AT 4-ZB spełniają normę EN 1088 "Blokady z mechanicznym działaniem zabezpieczającym". Wybór niezbędnych urządzeń zabezpieczających jest więc uproszczony.

Wszystkie krańcowe łączniki bezpieczeństwa spełniają więc wymagania dla zastosowania w obwodach bezpieczeństwa poprzez sprawdzone elementy łączeniowe i styki. Łączniki bezpieczeństwa wyposażone w podwójne styki rozwierne, nadają się również do zastosowania w redundantnych obwodach bezpieczeństwa.

Łączniki, wyróżniające się podwójnymi stykami rozwiernymi, są odpowiednie do zastosowania z urządzeniami elektronicznymi, zgodnie z normą IEC/EN 61 131-2, umożliwiając bezpieczną wymianę informacji z dowolnym sterownikiem.

Dalsze informacje na temat krańcowych łączników bezpieczeństwa AT 0..
Opis produktów na stronie moeller.pl

 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł