POLSKA

Katalogi
Poradniki
Poradnik fachowca
Poradnik fachowca DE
Poradnik bezpieczeństwa
Dokumentacje
Certyfikaty
Oprogramowanie
Ogólne Warunki Dostaw
Gospodarka odpadami

 Strona główna Do pobrania Poradniki Technologia bezpieczeństwa - przepisy i standardy Poradnik bezpieczeństwa 

<< POWRÓT

Technologia bezpieczeństwa: Przepisy i standardy

Obowiązkowe oznaczanie znakiem CE rozpoczęto z początkiem 1995 roku, zgodnie z Dyrektywą Maszynową 89/392/EEC. Definiuje ona podstawowe wymagania odnośnie bezpieczeństwa maszyn i zdrowia użytkowników.

Ujednolicony dokument jest teraz dostępny pod oznaczeniem 98/37/EC.

Czym jest "maszyna"?

"Maszyna, dla celów tej dyrektywy, jest zespołem połączonych części i komponentów, z których przynajmniej jeden się porusza".
(Cytat z Dyrektywy Maszynowej)


Zawiera ona również odpowiednie obwody wykonawcze, sterownicze i zasilające, które są nawzajem powiązane w ściśle określonym celu (na przykład dla przetwarzania, obróbki, transportowania lub pakowania materiału).

Dyrektywa ta obejmuje w swoim zakresie następujące typy maszyn:
  • Maszyny przemysłowe
  • Układnice regałowe
  • Wózki widłowe wysokiego podnoszenia
Jako że Dyrektywa Maszynowa określa tylko podstawowe wymagania, a w rzeczywistości istnieje wiele różnych typów maszyn, należy zadać sobie pytanie: "Jak należy dokonać weryfikacji, czy dana maszyna jest bezpieczna?" W tym celu normy europejskie (EN) określają, w jaki sposób konkretne wymagania mogą być sprawdzone i zweryfikowane.

 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł