POLSKA

Katalogi
Poradniki
Poradnik fachowca
Poradnik fachowca DE
Poradnik bezpieczeństwa
Dokumentacje
Certyfikaty
Oprogramowanie
Ogólne Warunki Dostaw
Gospodarka odpadami

 Strona główna Do pobrania Poradniki Droga do "bezpiecznej maszyny" Poradnik bezpieczeństwa 

<< POWRÓT

Droga do "bezpiecznej maszyny"

Konieczność dowiedzenia funkcji bezpieczeństwa maszyny jest zdefiniowana w normie EN ISO 12100 typ A (Bezpieczeństwo maszyn, Pojęcia podstawowe, Ogólny przewodnik projektowy).

Jaki jest najlepszy sposób dla zapewnienia, aby maszyna była bezpieczna i które normy pomagają w konstruowaniu maszyny, która ma być bezpieczna w całym okresie użytkowania?

Poniższe wskazówki powinny być pomocne.

Ocena projektu i ryzyka

EN ISO 12100-1 i -2
EN 1050/ ISO 14121 (typ A)

  • Określenie limitów maszyny (co jest zamierzonym celem danej maszyny?)
  • Identyfikacja zagrożeń maszyny (potencjalne zagrożenia)
  • Ocena ryzyka
  • Oszacowanie ryzyka (stopień zagrożenia x prawdopodobieństwo wystąpienia)
  • Ewaluacja ryzyka (konieczność redukcji ryzyka)
  • Decyzje odnoszące się do środków redukcji ryzyka (poprzez środki projektowe, urządzenia ochronne).

Funkcje i wymagania bezpieczeństwa dla sterowania bezpieczeństwa

Definicje wymagań bezpieczeństwa i ich realizacja.

W celu dostosowania technologii, klasyfikacji ryzyka i projektu stosuje się normy EN 954-1/Pr EN ISO 13849-1 lub EN IEC 62061(typ B1)

Wdrażanie:
EN 954-1/prEN ISO 13849-1
Walidacja: EN ISO 13849-2
Wdrażanie:
EN IEC 62061
Walidacja: EN ISO 13849-2
Zastosowanie:
Dla prostych programowalnych urządzeń elektronicznych jak również dla mechanicznych, hydraulicznych i pneumatycznych systemów. Dla złożonych systemów elektronicznych mogą być stosowane w ograniczonym zakresie.
Zastosowanie:
Dla wszystkich systemów elektrycznych i elektronicznych. Nie dotyczy systemów innych niż elektryczne.


Uwagi
Norma prEN ISO 13849-1 jest obecnie weryfikowana i w najbliższej przyszłości będzie zastępować EN 954-1. Do tego czasu obowiązuje norma EN 954-1.


 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł