POLSKA

Reklamacje
Projektanci
FAQ
Zagadnienia dotyczące projektowania
Ochrona przeciwprzepięciowa
Profil Użytkownika

 Strona główna Serwis FAQ Ochrona przeciwprzepięciowa 

<< POWRÓT

Ochrona przeciwprzepięciowa


Jakie zalety posiadają dwustopniowe ograniczniki przepięć klasy B+C?
Gdzie powinno się instalować ograniczniki przepięć klasy B?
Gdzie powinno się instalować ograniczniki przepięć klasy C?
Jakimi przewodami powinny być łączone ograniczniki przepięć klasy B?
Czy ograniczniki przepięć powinny być dobezpieczane, a jeżeli tak, to w jaki sposób?
Jakie są maksymalne odległości chronionych urządzeń od ograniczników przepięć?Jakie zalety posiadają dwustopniowe ograniczniki przepięć klasy B+C?

Zaletą dwustopniowych ograniczników przepięć klasy B+C jest możliwość zainstalowania ich w jednej rozdzielnicy. Nie jest też wymagana odległość 10m między ogranicznikami klasy B oraz C. Montowane są najczęściej w rozdzielnicy głównej budynku lub w złączu - jeśli zezwala na to zakład energetyczny.

Niewątpliwą zaletą ograniczników klasy B+C firmy Moeller (zestawy B+C) jest możliwość łatwej wymiany wkładek warystorowych w razie takiej konieczności (wizualna sygnalizacja uszkodzenia-czerwone pole) np. po sezonie burzowym. Koszt wkładek jest niewspółmiernie niski w porównaniu do ceny nowego ogranicznika przepięć kl. B+C, a w szczególności ogranicznika przepięć zamkniętego w nierozbieralnej obudowie (rozwiązane proponowane przez innych producentów).
Gdzie powinno się instalować ograniczniki przepięć klasy B?

Ograniczniki przepięć klasy B (SPB-...; SPI-...) oraz B+C (SP-B+C/... lub SPB-12/280/...) marki Moeller należy instalować w:

  • budynkach z zewnętrzną instalacją odgromową
  • budynkach zasilanych zewnętrzną linią napowietrzną
  • budynkach zasilanych linią kablową, gdy długość kabla między złączem, a słupem lub stacją trafo jest niewielka (poniżej 150 m)
  • obiektach bez instalacji odgromowej w bliskim sąsiedztwie obiektów wysokich (np.: maszty)Gdzie powinno się instalować ograniczniki przepięć klasy C?

Ograniczniki przepięć klasy C instalowane są najczęściej w rozdzielnicach oddziałowych, piętrowych i tablicach rozdzielczych.

Większość typów ograniczników klasy C posiada wymienne wkładki warystorowe z sygnalizacją wizualną uszkodzenia. Gdy w okienku pojawi się czerwone pole, wkładkę należy niezwłocznie wymienić. Podczas pomiarów rezystancji izolacji w obiekcie należy zdemontować wkładki ograniczników !
Jakimi przewodami powinny być łączone ograniczniki przepięć klasy B?

Ograniczniki przepięć klasy B należy łączyć przewodami o przekroju minimum 16mm2. Należy pamiętać o solidnym mocowaniu przewodów w zaciskach ograniczników przepięć ze względu na ogromne siły dynamiczne powstające podczas wyładowań (w szczególności dotyczy to klasy B oraz B+C).
Czy ograniczniki przepięć powinny być dobezpieczane, a jeżeli tak, to w jaki sposób?

Ograniczniki przepięć firmy Moeller nie posiadają wewnętrznych zabezpieczeń zwarciowych, dlatego też muszą posiadać wstępne dobezpieczenie topikowe. Na przykład dla ogranicznika klasy C typu SPC-S-20/280 maksymalne dobezpiecznie wynosi 160A. Jeżeli wartość znamionowa bezpiecznika topikowego poprzedzającego ogranicznik (np.: w złączu) jest mniejsza lub równa 160A to nie istnieje konieczność instalowania dodatkowych dobezpieczeń. Dodatkowe informacje dostępne są w katalogu : Ochrona przeciwprzepięciowa.
Jakie są maksymalne odległości chronionych urządzeń od ograniczników przepięć?

Zaleca się powtarzanie ograniczników przepięć klasy C, jeśli odległość między rozdzielnicą z zainstalowanym ogranicznikiem, a kolejną rozdzielnicą piętrową / oddziałową jest większa niż 20 m.

Ograniczniki przepięć klasy D należy instalować jak najbliżej chronionych urządzeń. Stosowanie tylko ograniczników przepięć klasy D w obiekcie nie zapewnia dostatecznej ochrony czułych urządzeń. Ograniczniki przepięć klasy D powinny być poprzedzone ogranicznikami przepięć klasy C.
 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł