POLSKA

Reklamacje
Projektanci
FAQ
Zagadnienia dotyczące projektowania
Ochrona przeciwprzepięciowa
Profil Użytkownika

 Strona główna Serwis FAQ Zagadnienia dotyczące projektowania 

<< POWRÓT

Zagadnienia dotyczące projektowania


 
Do ilu napędów jednocześnie można zastosować przekaźnik bezpieczeństwa?
 
Czy wyłączniki mocy IZM można w pełnym zakresie prądów znamionowych (do 6300 A) otrzymać w wersji wysuwnej?
Gdzie można znaleźć dokładną informację na temat wagi wyposażonych pól rozdzielnicy xEnergy?
Które z wyłączników kompaktowych NZM można zdalnie diagnozować i parametryzować?
Jak dobrać softstart do silnika o mocy 132kW przy uwzględnieniu poniższych parametrów otrzymanych od dostawcy technologii?
 • Czas startu - 20 do 25sek
 • Prąd rozruchu 5xprąd znamionowy
 • Napięcie startu 30% do 40% napięcia znamionowego
Do ilu napędów jednocześnie można zastosować przekaźnik bezpieczeństwa?

Ilość obwodów chronionych przekaźnikiem bezpieczeństwa zależy od ilości styków zezwolenia (najczęściej zwierne), które posiada przekaźnik np. typ ESR4-NO-31 posiada 3 styki zwierne. Ten aparat można zastosować do ochrony 3 napędów.
Przekaźnik bezpieczeństwa można rozszerzyć o zestyki dodatkowe np. ESR4-NE-42 i wtedy uzyskamy 7 styków zwiernych do ochrony np. siedmiu napędów.
Więcej informacji - w poradniku pt. Zagadnienia bezpieczeństwa w maszynach i instalacjach.Czy wyłączniki mocy IZM można w pełnym zakresie prądów znamionowych (do 6300 A) otrzymać w wersji wysuwnej?

Tak, w wykonaniu wysuwnym występują wyłączniki 3 i 4 biegunowe w pełnym zakresie prądów znamionowych czyli od 630 do 6300A (patrz Katalog 2005; "Aparatura przemysłowa").Gdzie można znaleźć dokładną informację na temat wagi wyposażonych pól rozdzielnicy xEnergy?

W katalogu dotyczącym rozdzielnic xEnergy w rozdziale 13 czytamy:
Uwagi dotyczące planowania:
Masy dla w pełni skompletowanych pól rozdzielczych
Pola zasilające /odpływowe z wyłącznikami IZM
1600A - 280kg
2500A - 360kg
3200A - 550kg
Pola odpływowe dla modułów montażu stacjonarnego
630A - 280kg
Pola z listwowymi rozłącznikami bezpiecznikowymi SL
630A - 250kg
Pola z rozłącznikami bezpiecznikowymi SASIL
630A - 500kgKtóre z wyłączników kompaktowych NZM można zdalnie diagnozować i parametryzować?

Zdalnie można diagnozować i parametryzować wyłączniki wyposażone w wyzwalacze elektroniczne, czyli wersje AE,VE,ME.
Dodatkowe informacje na temat oprogramowania do diagnostyki i parametryzacji wyłączników NZM są dostępne na stronie internetowej.Jak dobrać softstart do silnika o mocy 132kW przy uwzględnieniu poniższych parametrów otrzymanych od dostawcy technologii?

 • Czas startu - 20 do 25sek
 • Prąd rozruchu 5xprąd znamionowy
 • Napięcie startu 30% do 40% napięcia znamionowego

Dla podanych warunków rozruchowych silnika o mocy 132 kW (In =230A) należy zastosować następujący typ układu łagodnego rozruchu:
 1. DM4-340-250K (250 kW) w przypadku połączenia "In-line"
  Katagoria pracy tego softstartera to:
  AC-53a : 3-35:60-3 (AC-53b : 3-35:160)
 2. DM4-340-132K (132 kW) w przypadku połączenia układu "In-delta"
  Kategoria pracy tego softstartera to:
  AC-53a : 3-35:60-10 (AC-53b : 3-35:160)
Powyższy dobór opiera się na podanym założeniu, że silnik w układzie napędowym pobiera prąd o wartości 5-krotnej prądu znamionowego (5 x 230A = 1150 A) przez czas rozruchu równy 20 do 25 sek.

Z kategorii pracy DM4-340-250K możemy odczytać, że układ pozwala na rozruch z 3-krotną wartością prądu znamionowego softstartera przez 35 sekund. W ciągu godziny mogą być wykonywane wg AC-53a 3 starty w cyklu pracy 60% lub wg AC-53b musi być zapewniony czas przerwy między rozruchami 160 sekund.
Ponieważ wartość prądu znamionowego urządzenia DM4-340-250K wynosi In=500 A, zatem przy rozruchu przez 35 sekund softstarter może przewodzić prąd o wartości 1500 A.
Wartość 1500 A jest większa od wymaganego do rozruchu silnika prądu 1150 A oraz czas rozruchu softstartera 35 sekund jest dłuższy niż wymagany czas dla silnika (20 do 25 sekund).

W przypadku układu połączeń In-delta przez układ łagodnego rozruchu płynie prąd o wartości 58% prądu silnika (wartość prąd znamionowego podzielona przez pierwiastek z 3). Tak więc podczas rozruchu 5-krotna wartość prądu znamionowego silnika oznacza, że softstarter musi być w stanie dostarczyć przez 20 do 25 sekund prąd 0,58 x 5 x 230 A = 667 A DM4-340-132K posiada prąd znamionowy 242 A. Przy rozruchu dopusza 3-krotność tej wartości przez 35 sekund co oznacza 726 A (3 x 242 A) przez 35 sek.
Wartość 726 A jest większa od wymaganego do rozruchu silnika prądu 667 A oraz czas rozruchu softstartera 35 sekund jest dłuższy niż wymagany czas dla silnika (20 do 25 sekund).

Należy zaznaczyć, ze podany dobór obowiązuje jedynie dla warunków pracy wyszczególnionych w zapytaniu.
Dla innych warunków rozruchu dobór należy przeprowadzić ponownie. 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł