POLSKA
Wszystkie grupy
 
Przekaźniki elektroniczne ETR, EMR, ESR
Przekaźniki programowalne easy, MFD
Easy Safety
Sterowniki kompaktowe easyControl
Sterowniki modułowe XC100/XC200
XC100
XC200
XIOC - moduły rozszerzeń
Oprogramowanie easySoft CoDeSys
Download
Panele operatorskie XV, MI4
Sterowniki kompaktowe PS4
Sterowniki modułowe PS416
Rozproszone wejścia/wyjścia

 Strona główna Sterowniki modułowe XC100/XC200 

<< POWRÓT

Modułowe sterowniki PLC - dopasowane do aplikacji



Modułowe sterowniki PLC charakteryzują się nieograniczonymi możliwościami i swobodnie skalowaną strukturą. Dzięki temu użytkownik posiada dużą elastyczność w projektowaniu systemów automatyki, precyzyjnie do wymagań.Dostęp przez Ethernet jest dla wielu aplikacji bardzo istotny, z jednej strony dla wydajnej komunikacji pomiędzy sterownikami, a z drugiej strony dla wymiany danych z nadrzędnymi systemami sterowania za pomocą standardów komunikacyjnych takich jak np. OPC.




 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł