POLSKA
Wszystkie grupy
 
Wybrana grupa
 
Ochrona przeciwprzepięciowa
 
Ograniczniki przepięć B+C 25kA/biegun
Ograniczniki przepięć B+C 12,5kA/biegun
Ograniczniki przepięć tupu 2 (klasy C)
Ograniczniki przepięć typu 3 (klasy D)
Listwy zasilające z ochroną przeciwprzepięciową

 Strona główna Oferta Ochrona przeciwprzepięciowa Ograniczniki przepięć tupu 2 (klasy C) 

<< POWRÓT

Ograniczniki przepięć typu 2 (klasy C)

Instalowane są najczęściej w rozdzielnicach oddziałowych, piętrowych i tablicach rozdzielczych. Do budowy ograniczników przepięć SPCT2 zastosowano warystory. Warystory wytwarza się technologią spiekania mieszaniny sproszkowanych materiałów np. tlenku cynku - ZnO lub węglika krzemu SiC. Są to nieliniowe rezystory półprzewodnikowe, których wartość rezystancji zmniejsza się silnie wraz ze wzrostem napięcia. Podstawową zaletą warystorów jest ich duża szybkość działania. Mogą one przejść ze swojego stanu wysokoomowego do niskoomowego w czasie krótszym niż 25 ns. Przy niewielkich rozmiarach posiadają one dużą zdolność pochłaniania energii. Warystory stosuje się dla zabezpieczenia przed przepięciami zarówno w obwodach zmiennoprądowych, jak i stałoprądowych.

SPCT2-280 ograniczają przepięcia do poziomu 1,4 kV. Testowane są one impulsem prądowym o kształcie (8/20)μs. Maksymalne dopuszczalne dobezpieczenie ograniczników SPCT2 wynosi 125 A (gL). Zasady dobezpieczenia są analogiczne jak przy ogranicznikach przepięć typu 1. Temperatura pracy wkładek warystorowych wynosi od -40 °C do +70 °C.


Zaletą zastosowania warystora jako ogranicznika przepięć jest brak występowania zwarciowego prądu następczego. Budowa ziarnista warystorów powoduje, że posiadają one dużą pojemność własną rzędu 40 - 40 000 pF, w wyniku czego powstają prądy upływu. Prąd upływu sprawnej wkładki nie powinien przekraczać kilkudziesięciu μA. Przy pomiarze rezystancji izolacji niezbędne jest odłączanie ograniczników SPCT2! Wszystkie ograniczniki przepięć typu 2 firmy Eaton posiadają wymienne wkładki z sygnalizacją wizualną uszkodzenia elementu warystorowego. Stan uszkodzenia aparatu sygnalizowany jest pojawieniem się czerwonego pola w okienku wkładki. W razie stwierdzenia uszkodzenia wkładki należy ją niezwłocznie wymienić.


 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł