POLSKA

 
Wszystkie grupy
 
Wybrana grupa
 
Aparatura modułowa
 
Wyłączniki różnicowoprądowe
Cyfrowe wyłączniki różnicowoprądowe dRCM
Cyfrowe wyłączniki różnicowoprądowe FRCdM
Wyłączniki nadprądowe
Wyłączniki elektroniczne PXS24
Wyłączniki nadprądowe z modułem różnicowoprądowym
Cyfrowe wyłączniki nadprądowe z modułem różnicowoprądowym FRBdM
Osprzęt do wyłączników
Wyłączniki silnikowe Z-MS
Aparatura sygnalizacyjna i łączeniowa
Rozłączniki bezpiecznikowe
Przeciwpożarowy detektor iskrzenia AFDD+
Rozłączniki główne(izolacyjne) IS

 Strona główna Oferta Aparatura modułowa Wyłączniki różnicowoprądowe 

<< POWRÓT

Wyłączniki różnicowoprądowe

Wyłączniki różnicowoprądowe stanowią obecnie najskuteczniejszą ochronę przed porażeniem zapobiegając powstawaniu niebezpiecznych napięć dotykowych na obudowach narzędzi i maszyn elektrycznych.
Wyłączniki różnicowoprądowe firmy Eaton Electric znane są na świecie z wysokiej jakości oraz niezawodności działania. Wieloletnie prace badawcze w laboratoriach firmy doprowadziły do stworzenia aparatury zabezpieczającej o najwyższej jakości potwierdzonej wieloma znakami jakości na całym świecie.

CFI6

 • znamionowy prąd zwarciowy 6kA
 • napięcie znamionowe 230/400V; 50Hz
 • wskaźnik ustawienia zestyków (4 bieg.)
 • zaciski szynowe / windowe z góry i z dołu
 • styki pom. Z-HK i Z-NHK
 • aparat do autom ponownego zał. Z-FW-LP

FRCmM / PFIM

 • znamionowy prąd zwarciowy 10kA
 • napięcie znamionowe 230/400V; 50Hz
 • typ G wyłącznik krótkozwłoczny o zwiększonej wytrzymałości na udar prądowy
 • typ U do pracy z przetwornicami częstotliwości
 • wyzwalanie bezwłoczne, krótkozwłoczne, selektywne

Wyłączniki różnicowoprądowe CFI6 dopasowane są konturem oraz wyglądem zewnętrznym do wyłączników nadprądowych CLS6.
Wyłącznik FRCmM-U posiada charakterystykę wyzwalania, która została specjalnie dostosowana do pracy z urządzeniami sterowanymi przez przetwornice częstotliwości. Wyłącznik zapewnia poprawną pracę przy częstotliwości różnej od 50 Hz. Chroni układ napędowy przed zbędnymi przerwami w pracy spowodowanymi częstym wyzwalaniem wyłącznika różnicowoprądowego.
Wyłącznik krótkozwłoczny PFIM-G posiada zwiększoną wytrzymałość na udary prądowe. Wyłącznik różnicowoprądowy krótkozwłoczny należy stosować tam, gdzie dochodzi do niepożądanych wyłączeń spowodowanych impulsami prądowymi.
Takie przypadki mają miejsce np.:

 • w instalacjach z dużą grupą świetlówek,
 • w długich przewodach,
 • w urządzeniach rentgenowskich,
 • w urządzeniach grzejnych o dużych powierzchniach,
 • przy rozruchu dużych silników elektrycznych, transformatorów itp.

Szczególnie zalecane jest stosowanie wyłączników krótkozwłocznych w instalacjach komputerowych. PFIM-G pozwala uniknąć strat spowodowanych utratą danych w wyniku niepożądanego zadziałania konwencjonalnego wyłącznika różnicowoprądowego.
Wyłącznik selektywny typu FRCmM-S/A - często określany jako wyłącznik główny - odznacza się dużą zwłoką w wyłączaniu, która wynosi min. 40ms (5xIdN). Kolejną jego cechą jest wysoka wytrzymałość na udary prądowe >5 kA, co zapewnia pełną ochronę przed niepożądanymi wyłączeniami.
Wyłączniki FRCmM-S/A są skonstruowane w taki sposób, że pracują selektywnie w stosunku do zainstalowanych za nimi wyłączników bezzwłocznych FRCmM.

 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł