POLSKA

 
Wszystkie grupy
 
Wybrana grupa
 
Rozdział energii
 
Wyłączniki kompaktowe do 1600A LZM
Wyłączniki kompaktowe do 1600A NZM
Wyłączniki powietrzne do 4000A - IZMX16 i IZMX40
Wyłączniki powietrzne do 6300 A - IZM26
Układy samoczynnego załączania rezerwy (SZR-MAX)
Konfigurowanie układu SZR
Sposób działania układu SZR
Moduły automatyki MA
Moduły automatyki MAX
Rozłączniki izolacyjne do 2000A DUMECO
Rozłączniki bezpiecznikowe do 800A QSA
Wyłączniki kompaktowe BZM do 400A

 Strona główna Oferta Rozdział energii Układy samoczynnego załączania rezerwy (SZR-MAX) Sposób działania układu SZR 

<< POWRÓT

Funkcjonowanie systemu sterowania i sygnalizacji układów SZR

Sygnalizacja miejscowa
Do sygnalizacji miejscowej w układu SZR zastosowano lampki (LED) o trwałości 100.000 h. Za pomocą sygnalizacji przekazywane są informacje o:

  • obecności prawidłowego napięcia zasilania każdego źródła (zasilacza) - lampka barwy białej
  • stanie załączenia (zamknięcia) styczników, wyłączników lub/i rozłączników - lampka barwy zielonej,
  • trybie sterowania "Sterowanie automatyczne - SZR odblokowany" - przełącznik barwy żółtej podświetlony / "Sterowanie ręczne - SZR zablokowany "- przełącznik nie podświetlony
  • sytuacji alarmowej - zadziałanie wyzwalacza wyłącznika oraz zakłócenia działania układu SZR np. niewykonania przez aparaty wykonawcze cyklu przełączania zasilania, nie uruchomienia agregatu prądotwórczego itp. - miganie podświetlenia barwy żółtej przełącznika "Sterowanie automatyczne".

Sterowanie ręczne - miejscowe
Do sterowania ręcznego aparatami na elewacji pola SZR rozdzielnicy zainstalowano przyciski, przycisk podświetlany, przycisk dłoniowy i przełącznik. W trybie sterowania ręcznego przyciskami można załączać i wyłączać styczniki lub wyłączniki i/lub rozłączniki - z wykluczeniem operacji objętych blokadami elektrycznymi i mechanicznymi. Przełącznik służy do wyboru trybu sterowania "Automatyczne"/"Ręczne". Przycisk dłoniowy stanowi wyłącznik Ppoż. - "Główny wyłącznik prądu". Naciśnięcie tego przycisku powoduje, niezależnie od bieżącego trybu sterowania i stanu zasilania wyłączenie określonych styczników lub wyłączników. W stanie tym zostaje zablokowane ręczne załączanie wymienionych aparatów. Czerwony przycisk podświetlany służy do sygnalizacji wyłączenia pożarowego i jego kwitowania.

Sterowanie automatyczne
Po przełączeniu przełącznika w pozycję "Sterowanie automatyczne" zapala się żółte podświetlenie przełącznika i:

  • pali się światłem ciągłym w przypadku spełnionych warunków sterowania automatycznego
  • miga w przypadku braku warunków sterowania automatycznego
Sterowanie ręczne (elektryczne) wyłącznikami i rozłącznikami zostaje zablokowane. Przy spełnionych warunkach sterowania automatycznego położenie styczników lub wyłączników i rozłączników zostanie automatycznie skorygowane adekwatnie do bieżących warunków zasilania zgodnie z odpowiednim diagramem łączeń. Ponadto może być zainstalowany przycisk lub przełącznik inicjujący powrotne zadziałanie układu SZR.
Czas zwłoki reakcji układu SZR na zanik i powrót napięcia może być regulowany w module automatyki przez użytkownika.

Zablokowanie sterowania automatycznego
W przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu sterowania automatycznego np.:

  • zadziałania wyzwalacza nadprądowego wyłącznika
  • nie wykonania przez stycznik, wyłącznik lub rozłącznik cyklu wyłączenia lub załączenia
  • wyłączenia za pomocą wyłącznika pożarowego
nastąpi zablokowanie sterowania automatycznego.
W celu przywrócenia sterowania automatycznego należy w trybie sterowania ręcznego usunąć przyczynę zakłócenia i ponownie przełączyć w tryb sterowania automatycznego.


 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł