POLSKA

 
Wszystkie grupy
 
Wybrana grupa
 
Sterowanie i sygnalizacja
 
Aparatura RMQ-TITAN
Aparatura RMQ-16
RMQ Flat Design
Duże przyciski ręczne i nożne FAK
Kolumny sygnalizacyjne SL4 i SL7
Łączniki krzywkowe P/T
Rozłączniki serii P
Łączniki serii T
Łączniki krańcowe LS
Czujniki ciśnienia MCS
Obudowy z materiału elektroizolacyjnego CI
RMQ Flat Enclosure

 Strona główna Oferta Sterowanie i sygnalizacja Łączniki krzywkowe P/T Łączniki serii T 

<< POWRÓT

Łączniki krzywkowe T -wszechstronne w stosowaniu

Przełączniki krzywkowe T i rozłączniki krzywkowe P znajdują wszechstronne zastosowanie. Mogą być stosowane nie tylko do załączania, wyłączania, przełączania i łączenia programów. Istnieje możliwość wykorzystania ich do zabezpieczania urządzeń przemysłowych. Łączniki krzywkowe T/P oferują proste i oszczędne rozwiązania.

Przełącznik krzywkowy z funkcją łącznika sterującego w obwodach pomocniczych

Przełączniki krzywkowe T ułatwiają przekazywanie sygnałów do centralnych punktów sterowania. Przy ich pomocy można wybrać w nastawni określony program: gwarantuje to oszczędność czasu oraz kontrolę nad przebiegiem procesu produkcyjnego. Przełączniki pracy ręcznej i automatycznej lub przełączniki wielopołożeniowe są często stosowane w obwodach pomocniczych. Tu szczególnie przydatne są: przełączniki krzywkowe T0 oraz miniaturowe łączniki krzywkowe TM. Łączniki krzywkowe nadają się do zastosowania w obwodach elektrycznych urządzeń elektronicznych w oparciu o IEC/EN 61 131-2, VDE 0411, część 500.
Dzięki 22 stykom oraz 12 możliwym ustawieniom łącznik T0 ma zastosowanie w wielu przypadkach. Dzięki dużej powierzchni chwytu urządzenie można obsługiwać w rękawicach roboczych. Łącznik TM, dzięki swoim małym wymiarom, jest idealnie dopasowany do programu urządzeń sterowania i sygnalizacji RMQ. Wszystkie tory prądowe są wyposażone w podwójne przerywacze styków. 4

Elastyczność w zastosowaniach

 • przełącznik gwiazda / trójkąt dla silników rewersyjnych i zwykłych, z i bez blokady zabezpieczającej
 • przełącznik prędkości obrotowej silników dla 2-4 stopni, z nawrotem lub bez
 • przełącznik dwóch sieci na jeden odbiornik lub ich grupę oraz przełącznik jednej sieci na dwa odbiorniki
 • przełącznik do rozruchu silników prądu przemiennego przy zasilaniu jednofazowym z kondensatorem
 • przełącznik wielopołożeniowy dowolnych odbiorników z i bez położenia zerowego
 • przełącznik amperomierzowy do pomiaru bezpośredniego lub poprzez przekładnik prądowy

Modułowy system łączników krzywkowych T.

System ten jest wyjątkowo elastyczny umożliwia różne kombinacje i wykonania.

Przełącznik krzywkowy T występuje dla prądów znamionowych od 10 A do 315 A w trzech podstawowych wykonaniach:

 • do wbudowania (mocowanie za tablicą)
 • do instalowania rozłącznego (mocowanie do podstawy i zastosowanie sprzęgła do wyprowadzenia napędu)
 • do nabudowania (w obudowie z materiału elektroizolacyjnego) obudowa z metrycznymi dławicami kablowymi wg EN 50 262

Istnieją również dodatkowe warianty wykonań:

 • do instalacji centralnej (z otworem 22,3 mm)
 • do instalacji w rozdzielnicy (do zatrzaśnięcia na szynach montażowych)
 • rozłącznik główny do stosowania w charakterze łącznika awaryjnego wg IEC/EN 60 204-1, VDE0113, część 1

 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł