POLSKA

 
Wszystkie grupy
 
Wybrana grupa
 
Sterowanie i sygnalizacja
 
Aparatura RMQ-TITAN
Aparatura RMQ-16
RMQ Flat Design
Duże przyciski ręczne i nożne FAK
Kolumny sygnalizacyjne SL4 i SL7
Łączniki krzywkowe P/T
Rozłączniki serii P
Łączniki serii T
Łączniki krańcowe LS
Czujniki ciśnienia MCS
Obudowy z materiału elektroizolacyjnego CI
RMQ Flat Enclosure

 Strona główna Oferta Sterowanie i sygnalizacja Łączniki krzywkowe P/T Rozłączniki serii P 

<< POWRÓT

Rozłączniki krzywkowe P1, P3 i P5 -Pewność i bezpieczeństwo

Rozłączniki krzywkowe typu P są, podobnie jak przełączniki krzywkowe T urządzeniami uruchamianymi ręcznie - bez wyzwalacza i napędu zdalnego z bezpośrednim połączeniem pomiędzy napędem ręcznym a stykami. W momencie wyłączania następuje wymuszone rozwarcie styków głównych i przełączenie styków pomocniczych.
Rozłączniki P1-/P3 posiadają 2 położenia: 0" i 1" oraz kąt przełączania 90 stopni. Można do nich dobudować przełączalne styki typu ?N? i/lub moduły styków pomocniczych "HI 11" z jednym stykiem zwiernym i rozwiernym. Styk pomocniczy zwierny jest stale załączany jako styk odciążenia dla sterowania stycznikiem, dzięki czemu spełnia wymogi norm IEC/EN 60 204, VDE 0113, stawiane rozłącznikom używanym w charakterze łączników głównych. Przy włączaniu styk pomocniczy zwiera później niż styki główne, natomiast przy wyłączaniu - wcześniej. Stycznik przejmuje w tym przypadku czynność łączenia obwodu głównego, natomiast rozłącznik przerywa tylko ten obwód.

Dostępny zakres prądowy rozłączników krzywkowych P:

 

P1 dla 25 i 32 A
 

P3 dla 63 A i 100 A
 

P5 od 125 A do 315 A

Typowe aplikacje dla rozłączników krzywkowych P:

Rozłącznik bezpieczeństwa, serwisowy, awaryjny
Rozłączniki krzywkowe P mogą być stosowane jako niezawodne łączniki serwisowe i naprawcze lub też jako obudowane rozłączniki główne dla pojedynczego odbiornika. Przy tych zastosowaniach istnieje możliwość założenia kłódki w położeniu 0, co zapewnia ważne dla życia bezpieczeństwo; stan rozłączenia jest widoczny, a ponowne załączenie jest niemożliwe.


Łącznik Zał/Wył
Rozłączniki krzywkowe P zapewniają właściwe działanie w systemach grzewczych, oświetleniowych, łączeniu silników. Są również wykorzystywane do rozruchu bezpośredniego silników.


 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł