POLSKA
Wszystkie grupy
 
Przekaźniki elektroniczne ETR, EMR, ESR
Przekaźniki czasowe ETR4
Przekaźniki bezpieczeństwa ESR
Przekaźniki pomiarowe i kontrolne EMR
Przekaźniki pomiarowe prądowe
Przekaźniki kontroli kolejności faz
Przekaźniki kontroli zasilania 3-faz.
Przekaźniki kontroli asymetrii faz
Przekaźniki kontroli poziomu
Przekaźniki kontroli izolacji
Przekaźniki programowalne easy, MFD
Easy Safety
Sterowniki kompaktowe easyControl
Sterowniki modułowe XC100/XC200
Panele operatorskie XV, MI4
Sterowniki kompaktowe PS4
Sterowniki modułowe PS416
Rozproszone wejścia/wyjścia

 Strona główna Przekaźniki elektroniczne ETR, EMR, ESR Przekaźniki pomiarowe i kontrolne EMR Przekaźniki kontroli zasilania 3-faz. 

<< POWRÓT

Przekaźnik kontroli zasilania 3-fazowego EMR4-W

EMR4-W oferuje kontrolę kolejności faz, przepięć I spadków napięcia oraz zaniku fazy w sieci. Możliwa jest kontrola okienkowa napięć 3-fazowych dla obu zakresów - podnapięciowych i nadnapięciowych.
Przekaźnik posiada funkcje opóźnionego zadziałania jak i odpadania z zakresu 0.1-10s.
Przekaźnik przyciąga styki jeżeli kolejność faz i napięcia są poprawne. Po odpadnięciu styków nie zostaną one ponownie przełączone chyba że napięcie będzie większe od U mierzonego plus 5% histerezy.
Cechy:

  • Kontrola kolejności faz
  • Wykrycie zaniku fazy przy U<0.6xUe
  • Informacja o stanie pracy poprzez diody LED
  • 2 styki przełączne
  • 2 wersje monitorowania napięcia U = 300 - 500 V AC i 350-580 V AC
  • Opóźnione zadziałanie lub odpadanie (0.1 s -10 s)


 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł