POLSKA

 
Wszystkie grupy
 
Wybrana grupa
 
Sterowanie i sygnalizacja
 
Aparatura RMQ-TITAN
Aparatura RMQ-16
RMQ Flat Design
Duże przyciski ręczne i nożne FAK
Kolumny sygnalizacyjne SL4 i SL7
Łączniki krzywkowe P/T
Rozłączniki serii P
Łączniki serii T
Łączniki krańcowe LS
Czujniki ciśnienia MCS
Obudowy z materiału elektroizolacyjnego CI
RMQ Flat Enclosure

 Strona główna Oferta Sterowanie i sygnalizacja Łączniki krzywkowe P/T 

<< POWRÓT

Łączniki krzywkowe T I rozłączniki krzywkowe P


Wiele kombinacji

Przełączniki krzywkowe T i rozłączniki krzywkowe P znajdują zastosowanie w wielu standardowych układach łączeniowych. Liczba możliwych kombinacji jest nieograniczona. Podczas konstruowania aparatów firma Eaton Electric zwraca dużo uwagi na rozwiązania konstrukcyjne zwiększające bezpieczeństwo eksploatacji łączników krzywkowych

Szereg wykonań
Bogata oferta jest korzystna dla naszych klientów. Oprócz standardowych układów połączeń przełączniki krzywkowe T oraz rozłączniki krzywkowe P są dostępne dla różnych zakresów mocy. Ten uzależniony od mocy podział umożliwia ekonomiczne rozwiązanie każdego problemu. Różnorodne wykonania, szyldy z opisami oraz wykonania specjalne ułatwiają dopasowanie aparatu do konkretnego zastosowania. Procesy produkcyjne bez polichlorowanych dwufenyli, freonu, azbestu i silikonów oraz wolne od kadmu styki są rzeczywistością.

Zastosowania w przemyśle
Przełączniki krzywkowe T i rozłączniki krzywkowe P są aparat mi zapewniającymi bezpieczną pracę. Spełniają wymogi wytycznych dyrektywy maszynowej dla wielu zastosowań, np. jako łączniki serwisowe, naprawcze i bezpieczeństwa. Zgodnie z IEC/EN 60 204 i EN 1037 "Bezpieczeństwo maszyn" zapobiega się niepowołanemu załączaniu urządzeń. Obudowany a rozłącznik główny musi znajdować się bezpośrednio przy urządzeniu przemysłowym. Przełączniki krzywkowe T i rozłączniki krzywkowe P zastosowane jako łączniki serwisowe, naprawcze i bezpieczeństwa umożliwiają założenie w położeniu zerowym. Do momentu zdjęcia ostatniego zamknięcia zapewniają użytkownikom bezpieczeństwo.

Przełączniki krzywkowe T i rozłączniki krzywkowe P w obudowie z techniką przetykania
dla szybkiego i oszczędnego oprzewodowania (stopień ochrony IP 65). Istnieje możliwość stosowania gwintowych dławnic kablowych wg EN 50262 (np. dla odciążenia przewodów).
CI-K - nowa całkowicie izolowana obudowa małogabarytowa

Nowe obudowy małogabarytowe CI-K przedstawiają jedyną swego rodzaju kombinację: obudowę z tworzywa sztucznego i elastyczne uchwyty kablowe do przetykania przewodów zasilających i sterowniczych. Obudowy typoszeregu I1 i I2 umożliwiają szybkie przyłączanie przewodów od góry, od dołu i od tyłu. Obudowy typoszeregu I3 oraz I5 oferują uchwyty kablowe do przetykania dla przewodów sterowniczych. do trzech zamknięć kabłąkowych (kłódek).

Formularze: 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł