POLSKA
Wszystkie grupy
 
Przekaźniki elektroniczne ETR, EMR, ESR
Przekaźniki czasowe ETR4
Przekaźniki bezpieczeństwa ESR
Przekaźniki pomiarowe i kontrolne EMR
Przekaźniki programowalne easy, MFD
Easy Safety
Sterowniki kompaktowe easyControl
Sterowniki modułowe XC100/XC200
Panele operatorskie XV, MI4
Sterowniki kompaktowe PS4
Sterowniki modułowe PS416
Rozproszone wejścia/wyjścia

 Strona główna Przekaźniki elektroniczne ETR, EMR, ESR Przekaźniki bezpieczeństwa ESR 

<< POWRÓT

Elektroniczne przekaźniki bezpieczeństwa ESR


Elektroniczne przekaźniki bezpieczeństwa są stosowane do ważnych pod wzglądem bezpieczeństwa układów sterowania. Składają się z zasilacza, układu elektroniki i dwóch redundantnych przekaźników ze stykami z wymuszonym prowadzeniem dla obwodów zezwolenia i sygnalizacji.

Elektroniczne przekaźniki bezpieczeństwa ESR są dopuszczone przez stowarzyszenia zawodowe ubezpieczenia od wypadków i mają kategorię bezpieczeństwa 3lub 4. Z połączenia z zewnętrznym okablowaniem, za które odpowiedzialny jest użytkownik maszyny, wynika kategoria bezpieczeństwa układu sterowania. Elektroniczne przekaźniki bezpieczeństwa są odporne na błędy, co oznacza, że błąd w ważnych pod względem bezpieczeństwa obwodach nie doprowadza do niebezpiecznego stanu. Jednoczesne wystąpienie dwóch nie-zależnych od siebie błędów jest niemożliwe zgodnie z EN 954-1.

Przy pracy bez błędów po poleceniu załączenia układ elektroniczny sprawdza obwody ważne pod względem bezpieczeństwa i poprzez przekaźnik daje zezwolenie obwodom dopuszczającym. Po poleceniu wyłączenia, a także w przypadku awarii (zwarcie doziemne, zwarcie skrośne, przerwa w przewodzie), obwody dopuszczające są natychmiast blokowane (kategoria zatrzymania 0) lub blokowane z opóźnieniem (kategoria zatrzymania 1) i silnik jest odłączany od sieci. W redundantnie zbudowanym obwodzie bezpieczeństwa zwarcie nie powoduje zagrożenia, dopiero przy ponownym załączeniu błąd jest rozpoznany i uniemożliwione zostaje załączenie.

Przekaźniki bezpieczeństwa przeznaczone do zatrzymania w razie zagrożenia i do kontroli siatek ochronnych są przewidziane do zastosowań jednokanałowych i dwu-kanałowych. Budowa jednokanałowa umożliwia kontrolę zwarć doziemnych w obwodzie bezpieczeństwa. Przy zastosowaniu dwukanałowym obwód przycisku bezpieczeństwa lub obwód siatki ochronnej jest zbudowany redundantnie. Dodatkowo występuje tu kontro-la zwarcia i zwarcia skrośnego. Aparat może być zainstalowany z kontrolą lub bez kontroli ponownego załączenia. Jest on uruchamiany dopiero przez opadające zbocze przycisku załączającego, a obwody dopuszczające pozostają podłączone. Bez kontroli ponownego załączenia aparat może być ponownie automatycznie załączony np. przy kontroli drzwi bezpieczeństwa.

Dodatkowe informacje na temat Elektronicznych przekaźników bezpieczeństwa ESR znajdują się w poradniku-Zagadnienia bezpieczeństwa w maszynach i instalacjach lub w katalogu-Aparatura sterująca i łączeniowa.


 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł