POLSKA

 
Wszystkie grupy
 
Wybrana grupa
 
Sterowanie i sygnalizacja
 
Aparatura RMQ-TITAN
Aparatura RMQ-16
RMQ Flat Design
Duże przyciski ręczne i nożne FAK
Kolumny sygnalizacyjne SL4 i SL7
Łączniki krzywkowe P/T
Łączniki krańcowe LS
Elektroniczne
Mechaniczne
Bezpieczeństwa
Czujniki ciśnienia MCS
Obudowy z materiału elektroizolacyjnego CI
RMQ Flat Enclosure

 Strona główna Oferta Sterowanie i sygnalizacja Łączniki krańcowe LS Bezpieczeństwa 

<< POWRÓT

Łączniki krańcowe bezpieczeństwa - zabezpieczanie ludzi i procesuPewność działania

Elementy bezpieczeństwa pewnie monitorują pozycje klap ochronnych, drzwi ochronnych itp. dzięki specjalnie kodowanym kluczom sterowniczym. Wyposażone w dwuprzerwowe styki mogą być wykorzystane w redundantnych obwodach bezpieczeństwa.
Dzięki wymuszonemu otwarciu styków zgodnie z IEC/EN 60 947-5-1 jest zapewniona pewność działania. Łącznik może być również wykorzystywany do współpracy z układami elektronicznymi, PLC zgodnie z IEC/EN 61 131-2.
Głowica łącznika jest obrotowa 4 x 90 stopni. Łączniki posiadają stopień ochrony IP 65.

Uwaga:
Jakiekolwiek nieautoryzowane zmiany w oryginalnych aparatach jest zabronione i prowadzi do utraty stosownych certyfikatów.

AT 4-ZB i AT 0-ZB

Łączniki krańcowe bezpieczeństwa do klap, drzwi


AT 0-ZB oraz AT 4-ZB mogą być wykorzystywane przy jakichkolwiek przy zabezpieczaniu otwierania osłon, klap itd. Jeżeli dana osłona zostanie otwarta nastąpi przekazanie informacji do układów sterujących i wyłączenie zasilania a tym samym zlikwidowanie zagrożenia personelu.
Cechy AT 4-ZB

  • Głowica może być obrotowa
  • Montaż w pozycji pionowej lub poziomej
  • Dostępne 3 wielkości łącznika
  • Zgodny z normą EN 1088
Cechy AT 0-ZB
  • Pięć kierunków najazdu klucz sterowniczego - również z góry
  • Zgodny z normą EN 1088


AT 0-ZBZ

Dodatkowe zabezpieczenie ludzi i procesu


Łączniki AT 0-ZBZ dzielą się na dwa główne tryby pracy: blokowanie otwarcia drzwi poprzez sprężynę oraz elektromagnetycznie. Przy blokadzie elektromagnetycznej (zasada prądu roboczego) osłona zabezpieczająca jest zablokowana przy podaniu napięcia roboczego - osłona może być zdjęta przy np. awarii napięcia zasilającego. W drugim przypadku przy blokadzie sprężyną (zasada prądu spoczynkowego) podanie napięcia roboczego powoduje odblokowanie zamka i zwolnienie klucza - co oznacza że osłona jest zabezpieczona przed otwarciem nawet w przypadku zaniku zasilania. Oczywiście w sytuacji awaryjnej można odryglować łącznik krańcowy przez specjalny mechanizm odryglowujący.

Cechy AT 0-ZBZ

  • Dowolna pozycja montażu
  • Obrotowa głowica 4 x 90 stopni
  • 6 różnych kształtów kluczy sterowniczych


ATR/TS, ATR/TK

Do klap, drzwi


Bezpieczeństwo personelu pracującego w halach produkcyjnych musi być zapewniona cały czas. Drzwi bezpieczeństwa, różnego rodzaju klapy które nie pozwalają wejść w strefę niebezpieczną dla zdrowia czy życia są monitorowane poprzez łączniki bezpieczeństwa. Jak tylko osoba niepowołana spróbuje otworzyć drzwi, łączniki ATR/TS/TK natychmiast odłączą napięcie od maszyny czy instalacji. Otwarcie drzwi jest już wykrywane przy kącie 5 stopni.

Pewna ochrona z łącznikami bezpieczeństwa instalowanymi na zawiasch drzwi.
Jeżeli chcemy absolutnie wykluczyć próby nieautoryzowanego dostępu do niebezpiecznych obszarów łączniki ATR/TS i ATR/TK spełnią Państwa wymagania.

Uniwersalne w każdych warunkach.
Są dostępne dwie wersja łączników w obudowie szerokiej i wąskiej zgodnie z EN 50 047. Głowice mogą być obracane 4 x 90 stopni.
 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł