POLSKA

 
Wszystkie grupy
 
Wybrana grupa
 
Sterowanie i sygnalizacja
 
Aparatura RMQ-TITAN
Aparatura RMQ-16
RMQ Flat Design
Duże przyciski ręczne i nożne FAK
Kolumny sygnalizacyjne SL4 i SL7
Łączniki krzywkowe P/T
Łączniki krańcowe LS
Elektroniczne
Mechaniczne
Bezpieczeństwa
Czujniki ciśnienia MCS
Obudowy z materiału elektroizolacyjnego CI
RMQ Flat Enclosure

 Strona główna Oferta Sterowanie i sygnalizacja Łączniki krańcowe LS Elektroniczne 

<< POWRÓT

LSE-Titan - pierwszy na świecie elektroniczny łącznik krańcowy


Dla wielu maszyn i urządzeń łączniki krańcowe są niezbędnym wyposażeniem tak aby zachować połączenie pomiędzy urządzeniem i układem sterującym.
Łącznik LSE-Titan posiada nastawialny punkt zadziałania, który może być wielokrotnie nastawiany w zależności od aktualnych potrzeb. Dwa szybkie i bezodbiciowe styki typu PNP mogą pracować z dużą częstotliwością (do 6000 operacji / godz.). Są odporne na przeciążenia i zwarcia oraz są wyposażone w mechanizm szybkiej zmiany stanu. Dzięki temu uzyskuje się precyzyjny i powtarzalny punkt zadziałania w zakresie 0,5 do 5mm (fabrycznie=3mm). Nastawę można zwiększać z krokiem 0,04 mm. Zapewnia to precyzyjną nastawę punktu zadziałania.


Łączniki LSE są wyposażone w 2 styki zwierne lub 1 rozwierny i 1 zwierny. Napięcie zasilanie jest z przedziału 12-30VDC.

Nastawa nowego punktu zadziałania

Nastawa nowego punktu zadziałania jest bardzo łatwa. Wystarczy odchylić np. dźwignię z rolką (rysunek poniżej) do nowego punktu zadziałania nacisnąć przycisk SET przez 1 sekundę i już gotowe- nowy punkt zadziałania został zapamiętany.

Nastawianie punktu zadziałania w elektronicznych łącznikach krańcowych

Dioda LED dodatkowo informuje o pracy łącznika krańcowego:

  • dioda miga- napięcie zasilające zostało podane, łącznik jest aktywny
  • światło ciągłe- został osiągnięty punkt zadziałania
  • dioda miga z podwojoną częstotliwością- po naciśnięciu przycisku SET- zapamiętano nowy punkt zadziałania.

Dzięki takiej łatwej nastawie punktu zadziałania znikają problemy związane z dokładnym zainstalowaniem łącznika krańcowego (tolerancja otworów, zawiasów itp.). Raz zainstalowany i :zaprogramowany; nie wymaga dodatkowej czasochłonnej koordynacji elementu najazdowego z głowicą napędową.
Podobnie jak elektromechaniczne łączniki krańcowe, łączniki LSE spełniają kategorię bezpieczeństwa 3 wg. EN954-1 dyrektywy maszynowej. Mogą być stosowane w układach bezpieczeństwa dla ochrony ludzi lub procesu. Obudowa w wersji z tworzywa posiada klasę izolacji II, natomiast łącznik w wersji obudowy metalowej posiada klasę izolacji I. Do łącznika krańcowego można podłączyć przewody o przekroju od 0,08 do 2,5mm2.

Przykłady obwodów

Szeregowe połączenie


Uwaga: S1 jest podłączone do 24 V.
S2 do S4 przełączają odpowiednio ze zwłoką czasową 0.7 sec.

Równoległe połączenie


Dane techniczne


Elektroniczne łączniki krańcowe LSE

Typ

LSE-02

LSE-11

Napięcie znamionowe

Ue = 12 - 30 V DC Ue = 12 - 30 V DC
Prąd pracy Ie = 15 - 19 mA Ie = 15 - 19 mA
Funkcja łączeniowa

Diagram łączenia
(dla: popychacz kopułkowy)

Dioda LED statusu tak tak

Czujniki analogowe

Typ

LSE-AI

LSE-AU

Napięcie znamionowe

Ue = 24 V DC (-15%/+20%) Ue = 24 V DC (-15%/+20%)
Wyjście prądowe 4 - 20 mA -
Wyjście napięciowe Q1 - 0 - 10 V
Rozdzielczość 100 poziomów 100 poziomów
Cyfrowe wyjście diagnostyczne
Normalne działanie przy Ue; < 200 mA przy Ue; < 200 mA
Stan błędu 0 V 0 V

Diagram łączenia
(dla: popychacz kopułkowy)


 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł