POLSKA

 
Wszystkie grupy
 
Wybrana grupa
 
Rozdział energii
 
Wyłączniki kompaktowe do 1600A LZM
Wyłączniki kompaktowe do 1600A NZM
Akcesoria
Diagnostyka i komunikacja
Napędy drzwiowe i zdalne
Sposoby montażu
Wyłączniki powietrzne do 4000A - IZMX16 i IZMX40
Wyłączniki powietrzne do 6300 A - IZM26
Układy samoczynnego załączania rezerwy (SZR-MAX)
Rozłączniki izolacyjne do 2000A DUMECO
Rozłączniki bezpiecznikowe do 800A QSA
Wyłączniki kompaktowe BZM do 400A

 Strona główna Oferta Rozdział energii Wyłączniki kompaktowe do 1600A NZM Diagnostyka i komunikacja 

<< POWRÓT

Szeroki zakres diagnostyki i komunikacji


W systemach rozdziału energii coraz istotniejszą rolę odgrywa możliwość komunikacji między elementami łączeniowymi, takimi jak wyłączniki mocy, a sterownikami PLC lub komputerami osobistymi. Zwiększa się dzięki temu liczba inteligentnych konstrukcji rozdzielnic.

Za pomocą odpowiedniego sprzętu można w wygodny sposób monitorować parametry sieci, analizować historię działania odbiorów energii elektrycznej i diagnozować elementy wchodzące w skład systemu rozdziału energii. Firma Eaton Electric proponuje w tym obszarze zastosowanie wyłączników mocy NZM z wyzwalaczami elektronicznymi, które w standardzie posiadają interfejs komunikacyjny. Aby uzyskać dostęp do diagnostyki, wystarczy jedynie podłączyć kabel komunikacyjny pomiędzy wyłącznikiem a komputerem PC z zainstalowanym oprogramowaniem NZM-XPC-SOFT. W ten prosty sposób można uzyskać m.in. diagnostykę 10 ostatnich zdarzeń (np. informację o przyczynie wyzwolenia, przeciążeniu czy zwarciu), odczytać aktualne nastawy bloku zabezpieczeń, widocznych również na charakterystyce czasowo-prądowej, czy też aktualne parametry pracy w trybie online.


Istnieje również możliwość włączenia wyłączników NZM2/3/4 z wyzwalaczami elektronicznymi do sieci SmartWire-DT poprzez moduł NZM-XSWD-704. Moduł ten umożliwia przesyłanie informacji o ustawieniach wyłącznika, przyczynach wyzwolenia i aktualnych wartościach prądów, a także sterować napędem zdalnym, jeżeli taki jest zastosowany. Jednocześnie, przy wykorzystaniu modułu pomiarowego energii NZM-XMC-S0 możliwy jest dostęp do informacji związanych z energią, przepływającą przez wyłącznik oraz odczyt wartości napięć, prądów i mocy.Pełen zakres danych modułu NZM-XSWD-704

   Wejście
 • Prądy
 • Status
 • Diagnostyka
 • Pomiar energii
  (z NZM-XMC-S0)
 • Wprowadzanie nastaw
 • Identyfikacja
Wszystkie trzy fazy i pozycja przełącznika są dostępne jako dane wejściowe. Dla celów diagnostycznych wysyłane są ostrzeżenia o przeciążeniach i w przypadku wyzwolenia - informacja dotycząca jego przyczyny. Dodatkowo umożliwiono ustawianie typu przełącznika i parametrów wyzwolenia.
   Wyjście
 • Zdalne sterowanie
 • Resetowanie
 • Pomiar energii
  (z NZM-XMC-S0)
Otwieranie i zamykanie wyłącznika poprzez napęd zdalny, jak również resetowanie miernika energii, może być wysyłane w postaci komendy do wyłącznika.

Moduły pomiarowe

Moduł NZM-XSWD-704 posiada złącze licznika energii, dzięki któremu może współdziałać z zewnętrznym modułem pomiarowym XMC-S0. Dzięki tej funkcjonalności moduł ten może wspomagać optymalizację energii. Moduły do pomiaru energii mogą być montowane zarówno po stronie wejściowej, jak i wyjściowej wyłącznika NZM. Posiadają one trzy wbudowane przekładniki prądowe i trzy zaciski napięciowe, które poprzez śruby nacinające tworzą styk. Napięcie zasilania modułów to 24 VDC, np. poprzez dedykowany zasilacz NZM-XMC-AC.

Wersja podstawowa XMC-S0 posiada jedno wyjście impulsowe dla energii czynnej. Z kolei wersja rozbudowana XMC-MB posiada dwa takie wyjścia, złącze sieci Modbus oraz możliwość podłączenia wyświetlacza NZM-XMC-DISP w celu lokalnego pokazania danych pomiarowych. Ponadto moduły XMC-MB można dodatkowo rozbudować o dwie karty rozszerzeń (dodatkowe złącze Modbus, wyjście analogowe, wejścia/wyjścia przekaźnikowe).


 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł