POLSKA

 
Wszystkie grupy
 
Wybrana grupa
 
Rozdział energii
 
Wyłączniki kompaktowe do 1600A LZM
Wyłączniki kompaktowe do 1600A NZM
Wyłączniki powietrzne do 4000A - IZMX16 i IZMX40
Wyłączniki powietrzne do 6300 A - IZM26
Układy samoczynnego załączania rezerwy (SZR-MAX)
Konfigurowanie układu SZR
Sposób działania układu SZR
Moduły automatyki MA
Moduły automatyki MAX
Dobór automatyki dla wyłączników i rozłączników
Rozłączniki izolacyjne do 2000A DUMECO
Rozłączniki bezpiecznikowe do 800A QSA
Wyłączniki kompaktowe BZM do 400A

 Strona główna Oferta Rozdział energii Układy samoczynnego załączania rezerwy (SZR-MAX) Moduły automatyki MAX 

<< POWRÓT

Nowe moduły automatyki SZR typu MAX

Układy samoczynnego załączania rezerwy zasilania (SZR) są przeznaczone do zapewnienia ciągłości zasilania niskiego napięcia odbiorców energii elektrycznej:

  • kategorii II (średniej) -np. wysokie budynki mieszkalne,
  • kategorii III (wysokiej) np. duże hotele, szpitale, stacje radiowe i telewizyjne, dworce kolejowe, porty lotnicze, stacje rozdzielcze wysokich napięć
  • oraz do współdziałania z innymi urządzeniami zasilania bezprzerwowego odbiorców kategorii IV (najwyższej) - np. sale operacyjne, bankowe systemy komputerowe.


Układ SZR z modułem automatyki typu MAX (w zależności od wersji) może być zbudowany z dwóch do pięciu aparatów wykonawczych (wyłączników lub rozłączników) o prądzie znamionowym od 40A do 6300A. Automatyka SZR może pracować według jednego wybranego z kilkunastu diagramów SZR (patrz Tabela). W przypadku modernizacji lub rozbudowy układu SZR np. o dodatkowy wyłącznik sprzęgłowy lub sekcyjny, moduł automatyki typu MAX może być w ciągu kilku sekund przeprogramowany do pracy według innego z wymienionych diagramów. Cecha ta umożliwia również przeniesienie używanego już modułu automatyki typu MAX z jednego układu SZR do drugiego.
 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł