POLSKA

 
Wszystkie grupy
 
Wybrana grupa
 
Rozdział energii
 
Wyłączniki kompaktowe do 1600A LZM
Wyłączniki kompaktowe do 1600A NZM
Wyłączniki powietrzne do 4000A - IZMX16 i IZMX40
Wyłączniki powietrzne do 6300 A - IZM26
Układy samoczynnego załączania rezerwy (SZR-MAX)
Konfigurowanie układu SZR
Sposób działania układu SZR
Moduły automatyki MA
Moduły automatyki MAX
Rozłączniki izolacyjne do 2000A DUMECO
Rozłączniki bezpiecznikowe do 800A QSA
Wyłączniki kompaktowe BZM do 400A

 Strona główna Oferta Rozdział energii Układy samoczynnego załączania rezerwy (SZR-MAX) Konfigurowanie układu SZR 

<< POWRÓT

W celu konfiguracji układu SZR należy dobrać:

Automatykę SZR
Firma Eaton Electric opracowała moduły automatyki typu MA.../MAX... współpracujące z aparaturą wykonawczą taką jak:

  • styczniki typu DIL
  • wyłączniki i rozłączniki typu NZM oraz IZM

Moduły automatyki są wykonane na płycie montażowej, przygotowane do zabudowy w polu rozdzielnicy oraz do podłączenia sygnałów z aparatury wykonawczej. Do modułów MA.../MAX... dołączona jest również luzem aparatura sygnalizacyjno-sterownicza przeznaczona do zabudowy na drzwiach rozdzielnicy.
Dobór modułu automatyki typu MA.../MAX... dokonujemy na podstawie schematu połączeń oraz diagramu łączeń układu SZR (według załączonych tabel: "Moduły automatyki MA/MAX dla wyłączników i rozłączników" oraz "Moduły automatyki MA dla styczników").

Aparaturę wykonawczą
Wyposażenie w aparaty wykonawcze może być dobrane w zależności od wymaganych warunków zasilania i obciążenia. Oferowane aparaty wykonawcze układów SZR przeznaczone do współpracy z modułami automatyki typu MA to :

  • styczniki (typu DIL) dla prądu obciążenia od 20 A do 450A
  • wyłączniki i rozłączniki mocy (typu NZM, IZM) dla prądu obciążenia od 40A do 6300A

Oferowane aparaty wykonawcze układów SZR przeznaczone do współpracy z modułami automatyki typu MAX to :

  • wyłączniki i rozłączniki mocy (typu NZM, IZM) dla prądu obciążenia od 40A do 6300A

Aparaty wykonawcze mogą być stosowane zarówno w wersji trójbiegunowej - przy połączonych przewodach neutralnych (N) źródła podstawowego i rezerwowego, jak i w wersji czterobiegunowej - z odłączanym przewodem neutralnym źródeł.
Wybrany układ SZR można zamówić w dwóch wariantach wykonania:

  • Zamawiając aparaturę wykonawczą oraz moduł automatyki typu MA/MAX (wykonany na płycie montażowej) wyposażony w listwy zaciskowe do zabudowania we własnym zakresie w rozdzielnicy wraz z elementami sygnalizacyjno-sterowniczymi;
    Uwaga: Wraz z zamówieniem modułu automatyki typu MA/MAX, Zamawiający otrzymuje luzem aparturę sygnalizacyjno-sterowniczą.
  • Kompletny układ SZR zmontowany przez firmę Eaton Moeller w rozdzielnicy o określonych przez Zamawiającego wymiarach - na zapytanie


 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł