POLSKA

 
Wszystkie grupy
 
Wybrana grupa
 
Rozdział energii
 
Wyłączniki kompaktowe do 1600A LZM
Wyłączniki kompaktowe do 1600A NZM
Wyłączniki powietrzne do 4000A - IZMX16 i IZMX40
Wyłączniki powietrzne do 6300 A - IZM26
Układy samoczynnego załączania rezerwy (SZR-MAX)
Konfigurowanie układu SZR
Sposób działania układu SZR
Moduły automatyki MA
Moduły automatyki MAX
Rozłączniki izolacyjne do 2000A DUMECO
Rozłączniki bezpiecznikowe do 800A QSA
Wyłączniki kompaktowe BZM do 400A

 Strona główna Oferta Rozdział energii Układy samoczynnego załączania rezerwy (SZR-MAX) 

<< POWRÓT

Układy SZR

W celu zapewnienia ciągłości zasilnia ważnych odbiorców niskiego napięcia w budynkach użyteczności publicznej, rozdzielniach przemysłowych, rozdzielniach sieci elektroenergetycznych, rozdzielniach potrzeb własnych elektrowni i elektroenergetycznych stacji rozdzielczych wysokich napięć stosuje się układy samoczynnego załączania rezerwy - SZR.
Firma Eaton Electric oferuje szeroką gamę aparatów wykonawczych i układów automatyki SZR wraz z dokumentacją techniczno-ruchową i odpowiednimi certyfikatami. Oferowane układy SZR zapewniają:

 • automatyczne przełączanie zasilania pomiędzy źródłami (zasilaczami) podstawowymi a rezerowymi, którymi może być linia zasilająca, transformator lub agregat prądotwórczy - łącznie z uruchomieniem agregatu;
 • automatyczne, lub po ręczym potwierdzeniu, przełączanie powrotne na zasilanie podstawowe;
 • ręczne (zdalne lub miejscowe) sterowanie aparatami wykonawczymi;
 • blokady mechaniczne i/lub elektryczne przed załączeniem źródeł do pracy równoległej;
 • wyłączanie pożarowe źródeł za pomocą "głównego wyłącznika prądu";
 • sygnalizację optyczną, miejscową obecności prawodłowych napięć źródeł, położenia (otwarty/zamknięty) aparatów, zadziałania wyzwalaczy wyłączników i wyłącznika pożarowego oraz prawidłowego działania automatyki SZR;
 • dopasowanie czasu reakcji na zanik i powrót napięcia do czasu działania układów SZR w rozdzielnicach nadrzędnych oraz nastaw czasowych zabezpieczeń;
 • możliwość odstawienia układu SZR w celu wykonania przeglądów i remontów rozdzielni

NOWOŚĆ!

Cechy wyróżniające nowe moduły automatyki SZR typu MAX:

 • nowy, kolorowy panel dotykowy - atrakcyjna, intuicyjna wizualizacja i obsługa
 • rejestracja do 1000 zdarzeń
 • komunikacja zgodnie z protokołami Modbus RTU (RS485) oraz Modbus TCP (Ethernet) w standardzie
 • możliwość zdalnego podglądu stanu SZR'a (podgląd panelu - Remote Client) poprzezsieć Ethernet
 • łatwa edycja etykiet przez użytkownika (Q1 na widoku diagramu można łatwo zamienić np. na QS11)
 • przewodnik podpowiadający użytkownikowi kolejne kroki jakie musi wykonać aby np. powrócić do trybu auto po wciśnięciu przycisku p.poż.
 • rejestracja liczby manewrów wyłącznika (zamknięcie, otwarcie, wyzwolenie)
 • wielojęzykowość (obecnie wersja polska i angielska, w przygotowaniu rosyjska)
 • sercem układu jest sprawdzony od wielu lat układ/program zrealizowany na przekaźnikach easy800 - zmieniony został jedynie panel MFD na panel XV100.


Wykonania niestandardowe.

Oferujemy wykonania specjalne układów automatyki SZR obejmujące m.in.:

 • zwiększona liczba wyłączników
 • sterowanie odciążeniami
 • obsługa nietypowych diagramów łączeń
 • rozszerzone raportowanie, etc.

Zapytania prosimy składać na adres: pl-gdansk@eaton.com


 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł