POLSKA
Wszystkie grupy
 
Wybrana grupa
 
Ochrona przeciwprzepięciowa
 
Ograniczniki przepięć B+C 25kA/biegun
Ograniczniki przepięć B+C 12,5kA/biegun
Ograniczniki przepięć tupu 2 (klasy C)
Ograniczniki przepięć typu 3 (klasy D)
Listwy zasilające z ochroną przeciwprzepięciową

 Strona główna Oferta Ochrona przeciwprzepięciowa Ograniczniki przepięć B+C 25kA/biegun 

<< POWRÓT

 
 

Ograniczniki przepięć typu 1+2 (klasy B+C) serii SPRT12

Eaton Electric oferuje do zastosowań przemysłowych serię ograniczników przepięć SPRT12 o wytrzymałości na biegun 25kA (10/350us). Urządzenia te są w wykonaniu iskiernikowo – warystorowym co oznacza, że są najskuteczniejszym obecnie rozwiązaniem od ochrony przed bezpośrednim i pośrednim wyładowaniem atmosferycznym w instalację elektryczną.

SPRT12-264/3-AX

Eaton oferuje 3 wersje:

  • SPRT12-264/3-AX do sieci TN-C
  • SPRT12-264/3+NPE-AX do sieci TT lub TN-S (wersja 3+1 z iskiernikiem sumującym)
  • SPRT12-264/4-AX do sieci TT lub TN-S
SPRT12-264/3+NPE-AX

Seria SPRT12 jest wyposażona w wymienne wkłady oraz optyczny wskaźnik przepalenia wkładek. Co więcej, aparaty posiadają wbudowany styk sygnalizacyjny do zdalnej informacji o przepaleniu się jednej z wkładek.

Iskiernik sumujący w układzie 3+1 oddziela galwanicznie przewody N i PE. Podczas przepięcia możliwość pobudzenia wyłącznika różnicowoprądowego jest mniejsza. Zaletą takiego układu jest także małe napięcie resztkowe między fazą L1, L2, L3 i N. Zestawy ograniczników zapewniają poziom ochrony 1,5 kV.

Ograniczniki przepięć SPRT12 należy instalować w instalacjach o wysokiej klasie ryzyka (I lub II):

  • budynkach z zewnętrzną instalacją piorunochronną 
  • budynkach z zewnętrzną linią napowietrzną i instalacją piorunochronną 
  • budynkach zasilanych linią kablową, gdy odległość między budynkiem a stacją trafo jest niewielka (możliwość wystąpienia dużych prądów zwarciowych) 
  • obiektach bez instalacji odgromowej w bliskim sąsiedztwie obiektów wysokich, gdy uziomy obiektów są połączone 
  • chronionym obiekcie, w którym jako instalację odgromową wykorzystano wewnętrzną konstrukcję stalową 

Ograniczniki zaleca się instalować (rozpatrując od strony zasilania) przed urządzeniami pomiarowymi i różnicowoprądowymi. Zapobiega się w ten sposób błędnemu działaniu wyłączników różnicowoprądowych podczas przepływu prądu udarowego po zadziałaniu ograniczników przepięć. Wyłącznik różnicowoprądowy zamontowany przed ogranicznikami przepięć jest narażony na działanie prądów udarowych, które mogą prowadzić do jego zniszczenia lub zbędnego zadziałania.

Pełna oferta w katalogu i dedykowanej broszurze w dziale do pobrania.

 

 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł