POLSKA

 
Wszystkie grupy
 
Wybrana grupa
 
Aparatura modułowa
 
Wyłączniki różnicowoprądowe
Cyfrowe wyłączniki różnicowoprądowe dRCM
Cyfrowe wyłączniki różnicowoprądowe FRCdM
Wyłączniki nadprądowe
Wyłączniki elektroniczne PXS24
Wyłączniki nadprądowe z modułem różnicowoprądowym
Cyfrowe wyłączniki nadprądowe z modułem różnicowoprądowym FRBdM
Osprzęt do wyłączników
Wyłączniki silnikowe Z-MS
Aparatura sygnalizacyjna i łączeniowa
Rozłączniki bezpiecznikowe
Przeciwpożarowy detektor iskrzenia AFDD+
Rozłączniki główne(izolacyjne) IS

 Strona główna Oferta Aparatura modułowa Przeciwpożarowy detektor iskrzenia AFDD+ 

<< POWRÓT

 

Przeciwpożarowy detektor iskrzenia AFDD+

AFDD+ jest nowością w ofercie Eaton. Produkt jest umocowany w normie IEC 60346-4- 42:2014-11,która mówi o ochronie instalacji elektrycznych przed skutkami oddziaływania termicznego na instalacje, a dokładniej przed skutkiem zwarć łukowych.

Do tej pory nie istniało urządzenie, które chroniłoby instalację elektryczną przed skutkiem iskrzenia między dwoma częściami przewodu elektrycznego lub między dwoma różnymi przewodami.

Dzieje się tak dlatego, że podczas zwarcia łukowego, a w konsekwencji powstającym iskrom:

  • Nie towarzyszy narastanie prądu, co skutkuje niezadziałaniem wyłącznika nadprądowego
  • Gdy iskrzenie następuje miedzy przewodami L i N, nie powoduje to zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego

W jaki sposób urządzenie wykrywa te zjawiska?

Moduł elektroniczny AFDD+ mierzy wysokie częstotliwości podczas powstawania zwarcia łukowego i jeśli ich przebieg odpowiada temu zjawisku, aparat wyzwoli. Pozwala to na odróżnienie zwarcia łukowego od szumów i normalnej pracy urządzeń np. iskrzenie styków stycznika.

W jaki sposób mogą pojawić się zwarcia łukowe w instalacji elektrycznej?

Najczęstszymi zdarzeniami, które powodują zwarcia łukowe są:

  • Naciąganie przewodów
  • Naginanie przewodów
  • Niedokręcenie styków w gniazdach
  • Uszkodzenie izolacji przewodów np. przewiercenie izolacji

AFDD+ jest aparatem, który łączy cechy trzech urządzeń:

  • Wyłącznika nadprądowego
  • Wyłącznika różnicowoprądowego
  • AFDD – detektor iskrzenia

AFDD+ posiada również optyczny wskaźnik sygnalizujący stan chronionego urządzenia oraz przyczynę zadziałania.

Więcej informacji na dedykowanej stronie: www.eaton.com/pl/livesafe

 
 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł