POLSKA
Wszystkie grupy
 
Wybrana grupa
 
Automatyka i wizualizacja.
 
Technika bezpieczeństwa
Dotykowe panele operatorskie HMI/PLC
Komputery przemysłowe
Systemy rozporoszonych wejść/wyjść
Modułowe i kompaktowe sterowniki PLC
Przekaźniki programowalne easy
easy500, easy700, easy800
MFD-Titan
Oprogramowanie
Przekaźniki
SmartWire-DT, moduły Gateway i We/Wy
 
 
Przekaźnik programowalny easyRelay

easy500/700, easy800 and easy800 ze SmartWire-DT

Wyświetlacz wielofunkcyjny MFD-Titan

Prosta wizualizacja i sterowanie

 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł