POLSKA

Katalogi
Poradniki
Dokumentacje
Certyfikaty
Oprogramowanie
Ogólne Warunki Dostaw
Gospodarka odpadami

 Strona główna Do pobrania Gospodarka odpadami 

<< POWRÓT

 
 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż produkty systemu xComfort zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688) podlegają utylizacji. Dlatego prosimy o nie wyrzucanie tego produktu do śmietnika wraz z innymi odpadami, lecz o przekazywanie go, za pośrednictwem Naszych Dystrybutorów, do specjalnie przygotowanego do tego miejsca zbiórki. Z uwagi na ochronę środowiska prosimy o przestrzeganie tego zakazu.

Zużyty sprzęt prosimy zwracać do miejsca jego nabycia czyli do Naszych Dystrybutorów w relacji 1:1. Jak to rozumieć? Przykładowo, kupując jeden przycisk bezprzewodowy mogą Państwo albo w momencie zakupu zwrócić jeden zużyty przycisk bezprzewodowy zakupiony wcześniej albo po czasie zwrócić go w miejscu jego zakupu.

Nie ma możliwości zwrócenia w celu utylizacji dodatkowo innego sprzętu zawierającego podobne komponenty.

Pragniemy dodać, że zwracając zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do miejsca ich zakupu nie ponoszą Państwo żadnych dodatkowych kosztów. Nasi Dystrybutorzy - za pośrednictwem współpracującej z firmą Eaton Electric Sp. z o.o.  organizacji odzysku  - przekażą dalej zużyty sprzęt do firm wyspecjalizowanych w utylizacji tego typu odpadów.

Z poważaniem,

Eaton Electric Sp. z o.o.Znak Gospodarka Odpadami

Specjalny znak z przekreślonym pojemnikiem na śmieci umieszczony na sprzęcie, informuje o zakazie wyrzucania zużytego sprzętu wraz z innymi odpadami domowymi. Wyrzucanie zużytego sprzętu do miejsc do tego nieprzystosowanych może wywołać szkodliwe skutki dla środowiska i zdrowia ludzi.

 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł