POLSKA

 
Wszystkie grupy
 
Wybrana grupa
 
Rozdzielnice i obudowy
 
Obudowy uniwersalne CS
Szafki podtynkowe i natynkowe
Rozdzielnice płytkie BF
Rozdzielnice Profi+
Rozdzielnice natynkowe IKA (IP65)
Rozdzielnice XVTL - do zabudowy szeregowej
System rozdzielnic xEnergy
Szafy z szynami zbiorczymi u góry do 3200A
Szafy z szynami zbiorczymi z tyłu do 5000A
Rozdzielnice iMCC
System Eaton Diagnose
Prezentacja filmowa systemu
System rozdzielnic MODAN

 Strona główna Oferta Rozdzielnice i obudowy System rozdzielnic xEnergy System Eaton Diagnose 

<< POWRÓT

System Eaton Diagnose
Większe bezpieczeństwo w rozdzielnicy

W zakładach przemysłowych systemy rozdziału energii mają szczególne znaczenie. Od ich bezawaryjności, żywotności i krótkiego czasu, wymaganego na okresowe prace konserwacyjne, zależy zapewnienie ciągłości pracy i produkcji. Firma Eaton opracowała system Eaton Diagnose, który umożliwia diagnostykę systemu i optymalizuje czasokresy między przeglądami.Idea działania systemu

System Eaton Diagnose umożliwia pomiar temperatury w maksymalnie 35 sekcjach przy wykorzystaniu jednego kontrolera diagnostycznego. Kontroler diagnostyczny jest podłączony do huba USB. Jednostka hub posiada 7 wyjść, stąd można do niej podłączyć do 7 odbiorników. Każdy odbiornik może monitorować do 5 sekcji, w których może znajdować dowolna ilość czujników. Wszystkie dane odebrane przez zainstalowane odbiorniki są przesyłane do kontrolera i zapisywane. Jednocześnie wszystkie te dane są również przesyłane za pomocą przyłączonej sieci.

Czujniki do pomiaru temperatury

Zaletą systemu Eaton Diagnose jest fakt, że czujniki do pomiaru temperatury mogą być umieszczane w obszarach, do których dostęp jest trudny lub wręcz niemożliwy w trakcie badań termowizyjnych. Z uwagi na fakt, że nie ma konieczności zdejmowania osłon lub zaślepek, system ten zapewnia w rezultacie zwiększone bezpieczeństwo dla personelu obsługi oraz większą dostępność całego systemu. Konieczność zdjęcia osłon zachodzi tylko wtedy, gdy system Eaton Diagnose wykryje nieprawidłowy stan urządzenia.

System Eaton Diagnose bazuje na bezprzewodowych czujnikach temperatury. Oznacza to, że można je w łatwy sposób zainstalować w nowej lub już istniejącej rozdzielnicy. Biorąc pod uwagę fakt, iż niektóre przedziały w rozdzielnicy są trudno dostępne, czujniki te wykonano w technologii, dzięki której nie wymagają one konserwacji - zostały one wyposażone w nowoczesny system zasilania, nie wymagający żadnych baterii. Transmisja danych z czujnika rozpoczyna się po upływie 3 minut od wykrycia minimalnego prądu 100 A.

Dzięki bezprzewodowej transmisji sygnałów pomiędzy czujnikami a jednostką centralną nie ma potrzeby stosowania dodatkowych kabli w przestrzeni szyn zbiorczych i rozdzielczych. Również czas, wymagany zwykle na wykonanie prac serwisowych, będzie znacznie krótszy. Uruchomienie można wykonać od razu, wykonując oględziny - pomiary termowizyjne i prace demontażowe nie są już tutaj konieczne.Monitoring

Odbiornik odbiera dane z czujników i przesyła je do kontrolera, gdzie są one dalej przetwarzane i porównywane. Kontroler przetwarza otrzymywane dane, porównuje je z zapisanymi w systemie granicznymi wartościami progowymi oraz wyświetla odpowiedni status. Jeżeli wartość temperatury zbliży się do maksymalnej dopuszczalnej wartości granicznej, to zostanie wygenerowany alarm ostrzegawczy. Zostanie on wyświetlony w kolorze pomarańczowym w oprogramowaniu kontrolera diagnostycznego. Na widoku ogólnym odpowiedni czujnik zmieni swój kolor. Jeżeli temperatura przekroczy wartość graniczną, wówczas czujnik zmieni swój kolor na czerwony. Jeżeli dany czujnik nie będzie wysyłał żadnych informacji (brak prądu w obwodzie szyn zbiorczych), wtedy zostanie to zasygnalizowane kolorem żółtym.Wszystkie zebrane dane wyświetlane są w sposób graficzny oraz mogą być wyeksportowane w tabeli arkusza Excel. W każdej chwili można dokonać dalszego przetwarzania danych, np. przedstawienia w postaci wykresów. Zapewnia to ciągłą i długofalową przejrzystość danych, co sprawia, że analiza danych staje się jeszcze prostsza.Podłączenie z Internetem i systemem SCADA

Połączenie z Internetem lub do systemu SCADA może być realizowane poprzez łącze sieciowe. W zależności od sytuacji można zastosować router kompatybilny z UMTS, standardowy router sieciowy lub konwerter optyczny. System jako taki jest oparty na interfejsie HTML, do którego dostęp możliwy jest za pomocą standardowej przeglądarki internetowej, i dlatego też może być on zintegrowany z dowolna siecią. Jeżeli kontroler będzie przyłączony do Internetu, wówczas możliwa będzie także opcja automatycznego instalowania aktualizacji dostępnych na serwerze.


 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł