POLSKA

 
Wszystkie grupy
 
Wybrana grupa
 
Aparatura modułowa
 
Wyłączniki różnicowoprądowe
Cyfrowe wyłączniki różnicowoprądowe dRCM
Cyfrowe wyłączniki różnicowoprądowe FRCdM
Wyłączniki nadprądowe
Wyłączniki elektroniczne PXS24
Wyłączniki nadprądowe z modułem różnicowoprądowym
Cyfrowe wyłączniki nadprądowe z modułem różnicowoprądowym FRBdM
Osprzęt do wyłączników
Wyłączniki silnikowe Z-MS
Aparatura sygnalizacyjna i łączeniowa
Rozłączniki bezpiecznikowe
Przeciwpożarowy detektor iskrzenia AFDD+
Rozłączniki główne(izolacyjne) IS

 Strona główna Oferta Aparatura modułowa Cyfrowe wyłączniki różnicowoprądowe FRCdM 

<< POWRÓT

Cyfrowe wyłączniki różnicowoprądowe typu B firmy Eaton

Firma Eaton wprowadziła do oferty nową serię wyłączników różnicowoprądowych typu B, jest to seria FRCdM. Aparaty tego typu stosowane są np. w obwodach z zasilaczami UPS czy przemiennikami częstotliwości czyli w instalacjach, w których mogą powstać prądy różnicowe wyprostowane gładkie.

W Polsce najbardziej popularnymi wyłącznikami różnicowoprądowymi są wyłączniki typu AC, które prawidłowo wyzwalają w przypadku powstania prądów różnicowych o przebiegu sinusoidalnym. Tego typu aparaty powinny być stosowane w najprostszych instalacjach elektrycznych. W przypadku nowoczesnych instalacji może się okazać, że jedynym rodzajem obwodu, gdzie wyłączniki typu AC mogą być stosowane są np. obwody zasilające odbiorniki grzejne .

Wobec powszechnego wyposażania urządzeń elektrycznych (np. sprzęt RTV/AGD, komputery, sprzęt biurowy) w prostowniki, przetwornice czy zasilacze, które mogą generować prądy różnicowe odkształcone, coraz bardziej istotny jest prawidłowy dobór urządzeń różnicowoprądowych. Zastosowanie wyłączników typu AC może okazać się nieskuteczne w instalacjach z ww. urządzeniami - wyłączniki nie będą prawidłowo wyzwalały w przypadku pojawienia się prądów upływu odkształconych. W tego typu sytuacjach polecane jest stosowanie wyłączników typu A.

Istnieje grupa odbiorników, dla których zastosowanie wyłączników typu AC lub A jest niewystarczające. Są to obwody, w których mogą powstać prądy wyprostowane gładkie. Prawidłowe wyzwolenie wyłączników w przypadku tego rodzaju prądów jest możliwe jedynie dla wyłączników różnicowoprądowych typu B. Przykładem instalacji gdzie mogą powstać tego rodzaju prądy to instalacje z zasilaczami UPS, instalacje fotowoltaiczne, instalacje zasilające np. układy napędowe z przemiennikami częstotliwości, aparaturę medyczną itp. Wobec coraz częstszego stosowania tego typu urządzeń, firma Eaton wprowadziła nową serię cyfrowych wyłączników różnicowoprądowych FRCdM typu B. Zabezpieczenia te dostępne są w trzech wersjach wykonania: typu B, B+ oraz Bfq, które dopasowane są do potrzeb nowoczesnych instalacji elektrycznych.

Opis poszczególnych wersji wyłączników różnicowoprądowych FRCdM przedstawiony jest w tabeli 1.

Typ B Typ B+ Typ Bfq
czuły na wszystkie rodzaje prądu różnicowego, charakterystyka wyzwalania zdefiniowana do 2 kHz czuły na wszystkie rodzaje prądu różnicowego ,prąd wyzwalający ograniczony do wartości 420 mA, przy częstotliwości do 20 kHz zgodnie z VDE 0664-400 w zakresie podwyższonej ochrony przeciwpożarowej czuły na wszystkie rodzaje prądu różnicowego, specjalnie dopasowana charakterystyka wyzwalania (w zakresie do 20 kHz) w celu uniknięcia niepożądanych wyzwoleń w instalacjach z przemiennikami częstotliwości
Tabela 1: Opis poszczególnych wersji wyłączników różnicowoprądowych FRCdM typu B

Bardzo istotne jest prawidłowe dobranie zabezpieczeń do chronionych instalacji elektrycznych. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie pewnej ochrony w przypadku powstania prądów różnicowych, osiągając jednocześnie jak największą ciągłość zasilania chronionego obwodu.

Sposób postępowania w przypadku doboru zabezpieczeń różnicowoprądowych typu B serii FRCdM przedstawiony jest na rys2


Rys. 2 Dobór wyłączników różnicowoprądowych typu B do ochrony instalacji elektrycznych.

Dzięki specjalnej konstrukcji układu wyzwalającego poszczególnych typów wyłączników różnicowoprądowych FRCdM, możliwe jest optymalne dopasowanie aparatów do danej aplikacji.

Istotną cechą cyfrowych wyłączników różnicowoprądowych Eaton, do których zalicza się seria FRCdM, jest umożliwienie kontroli stanu instalacji elektrycznej, poprzez wskazanie wartości prądu upływu pojawiającego się w chronionym obwodzie. Realizowane jest to na dwa sposoby:

  • lokalnie, za pomocą wskaźnika składającego się z trzech diod LED, jego działanie zobrazowane jest na rysunku 3
  • zdalnie, za pomocą wbudowanego styku zwiernego, który działa równolegle z żółtą diodą LED, wskazując, że wartość prądu upływu przekroczyła 30% I Delta n.

Dzięki wskaźnikowi prądu upływu instalacja elektryczna może być stale monitorowana. Dostarczana jest prewencyjna informacja, która pozwala odpowiednio wcześniej zareagować na sytuację awaryjną. Prace konserwacyjne mogą być tak zaplanowane, aby usunąć przyczynę awarii (np. uszkodzoną izolację przewodów, kurz i wilgoć dostająca się do elementów instalacji) zanim dojdzie do zadziałania wyłącznika.

Cyfrowe wyłączniki wyróżniają się także wymaganiami dotyczącymi testowania ich działania poprzez wciśnięcie przycisku "Test". Producenci określają częstotliwość z jaką test powinien być wykonywany, najczęściej jest to okres miesięczny. W pewnych sytuacjach testowanie wyłącznika raz na miesiąc jest trudne do wykonania. Ma to miejsce wówczas, gdy zastosowane są np. obwody komputerowe, urządzenia telekomunikacyjne czy inne, będące krytycznymi dla danego obiektu, które powinny być zasilane w sposób ciągły. Wyłączniki FRCdM mogą być testowane jedynie raz do roku. Pozwala to na wykonanie testu podczas zaplanowanych wcześniej dla wybranych obwodów czynności konserwacyjnych. Roczny okres testowania okazuje się wystarczający w znakomitej większości tego typu sytuacji

Nowa gama cyfrowych wyłączników różnicowoprądowych FRCdM typu B firmy Eaton, to nowoczesne rozwiązanie, które z powodzeniem może być zastosowane we współczesnych instalacjach elektrycznych. Trzy wersje wykonania mogą być optymalnie dobrane do danej aplikacji pozwalając na realizację pewnej ochrony przy spełnieniu wymagań dotyczących zapewnienia ciągłości zasilania systemu.


Rys. 3 Działanie optycznego wskaźnika wartości poziomu prądu upływu wyłącznika FRCdM
 


Kontakt mail icon Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł