POLSKA

Katalogi
Dokumentacje
Certyfikaty
Oprogramowanie
Program cennikowy
Dobór i Projektowanie
SBC SwitchBoard Configurator
Pająk
Licencja-informacje
Nakładka CAD
Narzędzia
Ogólne Warunki Dostaw
Gospodarka odpadami

 Strona główna Do pobrania Oprogramowanie Dobór i Projektowanie Pająk 

<< POWRÓT

Do czego służy program PAJĄK 2.13?

Uwaga! Ważne informacje o programie (więcej...)

Program PAJĄK w wersji 2.13 przeznaczony jest do projektowania instalacji niskiego napięcia i do ich zabezpieczenia w sieciach TN, TT i IT, których napięcie znamionowe można wybrać w polu wyboru ze zwykle stosowanych napięć, ewentualnie wprowadzić można napięcie inne, nawet do 1000 V. Praca w sieciach TT i IT poszerza możliwość zastosowania programu praktycznie do wszystkich, wymaganych przez projektantów przypadków.

Właściwy układ sieci uzależniony jest od miejsca zainstalowania źródła oraz rozmieszczenia urządzeń odbiorczych. W zależności od tego projektant decyduje o wyglądzie sieci, czy zastosować jeden przewód magistralny z wyprowadzeniami do poszczególnych odbiorników, czy też zaprojektować sieć promieniową z rozgałęzieniem bezpośrednio przy transformatorze, ewentualnie kombinację obu rozwiązań poprzednich. Kolejną zaletę programu PAJĄK stanowi możliwość rozwiązania sieci okrężnych i przestrzennych. Program umożliwi szybką weryfikację zaprojektowanego układu sieci i optymalizację różnych jej konfiguracji.

Program PAJĄK jest graficznym systemem projektowania i obliczeń sieci niskiego napięcia wyposażonym w urządzenia zabezpieczające firmy Moeller Electric. Dla sieci promieniowych oraz wielowęzłowych program wykonuje obliczenia spadków napięć, rozkładu obciążenia i prądów zwarciowych; następnie program wykonuje kontrolę przydatności zastosowanych kabli oraz urządzeń zabezpieczających. Procedury obliczeniowe oparte są na normie PN-IEC. Jest to samodzielny program wymagający jedynie systemu operacyjnego w wersji Windows95 lub wyższej (dokładne określenie warunków poprawnego działania w dalszej części instrukcji) Program przeznaczony jest głównie dla projektantów oraz pracowników wykonujących obliczenia.

1 2 3 4 >W celu pobrania oprogramowania należy zalogować sie do serwisu.
LOGOWANIE
Kontakt  Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł