POLSKA

Informacje

NA ŚWIECIE

 

OGŁOSZENIE:

Eaton Electric sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, informuje, iż wprowadzone do obrotu niskonapięciowe urządzenie ograniczające przepięcia EATON SPBT12-280/4, 158331, kod EAN 4015081548897, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016r. w spawie wymagań dla sprzętu elektrycznego, z uwagi na nie dołączenie do ww. wyrobu informacji dotyczącej prądu resztkowego Ipe. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przydatne linki


PORADNIKI INŻYNIERSKIE

KLUB INSTALATORA

INTELIGENTNY DOM

CENTRUM SZKOLENIOWE


Kontakt  Eaton Electric Sp. z o.o. Gdańsk 80-299 ul.Galaktyczna 30, NIP 584-10-22-327, KRS 0000080541, Nr w rejestrze GIOŚ E0007873WBW,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 8.170.000,00 zł